Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. spalio 7d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2002 10 07.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 45, 295, 312, 321(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1755.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, kurioms komitetas pritarė.

Projektas svarstytinas kartu su projektais Nr. IXP-1682 ir Nr. IXP-1756, kadangi tiek BK 312 str., tiek kai kuriuose ATPK straipsniuose reglamentuojama atsakomybė už kontrabandą. Pritarus projektų nuostatoms, šie projektai turi būti papildyti bendra įsigaliojimo data, pvz.: 2002 m. lapkričio 1 d.

Atsižvelgiant į greitą naujojo BK įsigaliojimą, tobulinant projektą (BK 45, 312 ir kt. str.) tikslinga atsižvelgti į naujojo BK 62, 199 straipsnių nuostatas.

Netikslinga papildyti BK 312 str. nauja 3 dalimi. Racionaliau būtų perkelti jos nuostatas į straipsnio 2 dalį, atitinkamai pagal naujojo BK 199 str. pakoregavus 2 dalies sankcijos ribas. Be to, atsižvelgiant į naujojo BK nuostatas atsisakytina pakartotinumo, kaip veiką kvalifikuojančio požymio.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 209(1), 209(2), 209(3), 210, 211, 2245, 225, 237, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 209(5), 209(6) straipsniais įstatymo projektas IXP-1682.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui atsižvelgiant į komitete išsakytas pastabas, kad atkreiptinas dėmesys, jog šis projektas turėtų būti svarstomas, priimamas ir skelbiamas “Valstybės žiniose” kartu su kitu projektu IXP-1755, arba reikėtų nustatyti vienodą šių projektų įsigaliojimo datą.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186(3), 186(6) straipsnių pripažinimo netekusiu galios ir 224, 259(1) , 272 str. pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1683.

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 193(2), 224, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso 193(3) str. pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1806

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 07.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas