Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės, J. Čekuolio, V. Landsbergio, J. Oleko ir V. Stankevičiaus komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 09 21-28 d. ir V. Landsbergio kelionės į Jungtines Amerikos Valstijas 2002 09 28/ 10 04 d. ataskaita

Š. m. rugsėjo 22-27 d. buvau komandiruotas į Strasbūrą kaip Lietuvos Seimo delegacijos narys dalyvauti ETPA sesijoje. Pakeisdamas posėdžiuose delegacijos narius S. Burbienę, J. Oleką, V. Stankevičių, diskutavau dėl pranešimų apie Karaliaučiaus kraštą Europos Sąjungos plėtroje ir padėtį Gruzijoje, o mano pasisakymai dėl padėties Čečėnijoje, dėl Karaliaučiaus problemų ir Armėnijos įsipareigojimų vykdymo yra paskelbti plenarinių posėdžių stenogramose. Taip pat dalyvavau EPP grupės (frakcijos) darbe, Teisės reikalų komiteto ir Monitoringo komiteto posėdžiuose. Grįžimo į Vilnių lėšas Seimui sutaupiau, nes iš Strasbūro 2002 09 27 d. skridau į Čikagą.

Čikagoje, į kurią nebuvau komandiruotas, bet vykau Seimo Valdybos leidimu, dalyvavau "Draugo" dienraščio, Illinoiso universiteto (mano paskaita "Europos plėtra - Baltijos valstybių įnašas"), Amerikos Lietuvių Tarybos ir kituose renginiuose.

Vytautas Landsbergis
Naujausi pakeitimai - 2002 10 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas