Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-07

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, spalio 7 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Įstatymo dėl 1924 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo, iš dalies pakeistos 1968 m. Briuselio protokolu (Hagos-Visbiu taisyklės), ratifikavimo projektas Nr. IXP - 1882, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik, Susisiekimo viceministras Valerijus Ponomariovas, Susisiekimo ministro patarėjas Arvydas Vaitkus bei Susisiekimo ministerijos vandens transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Gediminas Vyšniauskas. Pagrindinis Konvencijos tikslas - nustatyti prekių vežimo jūra sutarties sudarymo ir vykdymo taisykles, sureguliuoti vežėjo ir siuntėjo atsakomybės klausimus. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį, trečiąjį bei ketvirtąjį darbotvarkės klausimus - Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1914, Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1916 bei Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1917 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas bei Finansų ministerijos mokesčių departamento tarptautinio apmokestinimo skyriaus vedėja Gitana Albaitytė. Šios sutartys yra svarbios Lietuvos ir Portugalijos, Lietuvos ir Šveicarijos, Lietuvos ir Graikijos tarpusavio santykiams, sutarties Šalių mokesčių mokėtojams: sutarčių įsigaliojimas bei taikymas turėtų skatinti Portugalijos, Šveicarijos bei Graikijos rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį, tuo pačiu turėtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių teikiamiems ratifikavimo įstatymo projektams.

Paskutinįjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo dėl Papildomo protokolo prie Europos konvencijos dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų ir Protokolo Nr.2 prie Europos konvencijos dėl bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų, reguliuojančio teritorinį bendradarbiavimą, ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1915 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Vidaus reikalų ministerijos viešojo administravimo departamento vietos savivaldos politikos skyriaus vedėja Miglė Bernotienė. Pagrindinis protokolo tikslas - palengvinti bendradarbiavimą tarp valstybių įvairiose srityse ir užtikrinti, kad būtų sukurta teisinė bazė savivaldybių pasienio bendradarbiavimui. Lietuvos Respublikos prisijungimas prie šių protokolų suteiktų savivaldybėms didesnes galimybes palengvinti ir plėtoti pasienio bendradarbiavimą, suintensyvintų santykius tarp savivaldybių, tuo pačiu prisidėtų prie valstybių ekonominės bei visuomeninės pažangos. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo ratifikavimo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 07.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas