Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2002-10-02

 

 

 

 

Komitetas 2002-10-02 posėdyje aptarė pasirengimo svarstyti procedūras šių projektų: Karo prievolės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr.IXP-821,Tarnybinio paso įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr.IXP-1742, Pilietybės įstatymo 1, 2, 17, 21, 23, 28, 29, 31, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.IXP-1743, Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos” 1, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.IXP-1744 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200, 204, 225 straipsnių pakeitimo ir 203 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr.IXP-1741.

Dalyvaujant Teisingumo ministerijos Registrų departamento direktoriui K.Navickui, direktoriaus pavaduotojai M.Velkienei, Privatinės teisės departamento vyr. specialistei J.Greičienei ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narei S.Dagilytei, Komitetas svarstė Visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1764. Projekto tikslas - suderinti šio įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis. Įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programą. Įstatymo projekte patikslinama visuomeninių organizacijų samprata, nurodant, kad visuomeninė organizacija yra viešasis juridinis asmuo, taip pat patikslinama visuomeninių organizacijų steigimo tvark, numatoma, kad visuomeninių organizacijų steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Projekte aiškiau reglamentuojama nepilnamečių narystė visuomeninėse organizacijose ir kiti aspektai. Komitetas, išklausęs dalyvavusiųjų nuomones, atidėjo sprendimo priėmimą.

Taip pat Komitetas svarstė Priešgaisrinės saugos įstatymo projektą Nr.IXP-1805. Įstatymu siekiama nustatyti priešgaisrinės saugos užtikrinimo valstybėje sistemą, jos subjektų teisinę padėtį, priešgaisrinės priežiūros įgyvendinimą valstybės mastu, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje bei reguliuoti visuomeninius santykius, atsirandančius užtikrinant priešgaisrinę saugą. Posėdyje dalyvavo Seimo narys S.Kružinauskas, Vidaus reikalų viceministras E.Gustas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Z.Praniauskas, Departamento vyr. specialistė Mikulėnienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais A.Bakaveckas, Šilalės savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas V.Šimkevičius, Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas A.Blaževičius, Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas G.Ramanauskas. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui patobulinti jį atsižvelgiant į Seimo nario S.Kružinausko pasiūlymus ir Teisės departamento pastabas.

Dalyvaujant Europos komiteto atstovei J. van Otterlo, Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojui J.Raguckui, Departamento vyr. specialistui N.Šuminskui, Lietuvos turizmo asociacijos prezidentui J.Ignatoniui ir Lietuvos vartotojų federacijos konsultantui M.Okulič-Karazinui, Komitetas tęsė Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1653 svarstymą. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui pataisyti jį atsižvelgiant į

Komitetas susitiko su Moldovos delegacija, kuri domėjosi žmogaus teisių padėtimi Lietuvoje bei susipažino su valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veikla žmogaus teisių apsaugos srityje.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 07.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas