Lietuvos Respublikos Seimas

R. Juknevičienės komandiruotės į Jungtines Amerikos Valstijas 2002 07 07-14 d. ataskaita

Š. m. liepos 8 – 12 dienomis vyko NATO PA jungtinis Politinio bei Mokslo ir Technologijos komitetų vizitas į Vašingtoną ir Monterėjų (JAV). Susitikimai vyko Valstybės departamente (tame tarpe ir su Valstybės sekretoriaus pavaduotoja Europos ir Eurazijos reikalams A. Elizabeth JONES, kuri kaip tik ruošėsi vizitui į Baltijos valstybes), Energetikos departamente, Nacionalinio Saugumo Taryboje, Kongrese su senatoriais, kongresmenais bei tyrimų centro ekspertais, Carnegie fonde, Transatlantinių ryšių centre, Strateginių ir Tarptautinių studijų centre (CSIS), Tarptautinių studijų centre Monterėjuje.

Išvyka buvo labai vertinga keletu aspektų. Visų pirma, vizito metu komitetų nariai gavo daug įvairios ir išsamios informacijos apie branduolinio, cheminio, bakteriologinio ginklo grėsmes, apie NATO ateitį, plėtrą, JAV – Rusijos santykius, priešraketinės gynybos plėtrą.

Pridedu vizito oficialiąją ataskaitą anglų kalba

Rasa Juknevičienė
Naujausi pakeitimai - 2002 10 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas