Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto V(Rudens)sesijos darbo planas

PATVIRTINTA

KRK posėdyje 2002-09-25

Protokolas Nr. 43

KAIMO REIKALŲ KOMITETO V (RUDENS) SESIJOS DARBO PLANAS

(2002 m. rugsėjo 10 d. – 2002 m. gruodžio 23 d.)

I . NUMATOMI SVARSTYTI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

KRK kuratoriai

 

IXP-1118

ES,

IXP-1119,

IXP-1120

Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymas, Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymas, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas

V.Andriukaitis/ 67 SN

ERK, KRK

rugsėjis

KRK nariai: G.Kniukšta, J.Čiulevičius

(S.Staliūnas -patarėjas)

 

IXP-1812,

IXP-1813,

IXP-1878

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymai

S.Kružinauskas/

G.Šivickas/

A.Butkevičius

BFK

rugsėjis-spalis

KRK nariai:

G.Kniukšta,

(L.Michelbertas-patarėjas)

 

PR

Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KRK

spalis

KRK nariai: V.Žalenerauskas, G.Mikolaitis

(S.Staliūnas -patarėjas)

 

IXP-1653 ES

PR

Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, AAK, ERK

spalis

KRK nariai:

G.Mikolaitis,

Z.Mačernius

(L.Michelbertas-patarėjas)

 

ES

Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ERK

spalis

KRK nariai:

J.Čiulevičius

(L.Michelbertas-patarėjas)

 

 

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

KRK nariai:

G.Kniukšta

V.Rinkevičius

(R.Abugelis-vyresn.patarėjas)

 

 

2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis-lapkritis

KRK nariai:

G.Kniukšta

J.Čiulevičius

(R.Abugelis-vyresn.patarėjas)

 

ES

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK, ERK

lapkritis

KRK nariai:

G.Mikolaitis,

V.Rinkevičius

(A.Brokorius-patarėjas)

 

 

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK

lapkritis

KRK nariai:

V.Velikonis

(A.Brokorius-patarėjas)

 

 

Miškų veisimo žemės ūkio paskirties žemėje įstatymas

AAK

AAK

gruodis

KRK nariai:

M.Pronckus

A.Vidžiūnas

Z.Mačernius

(S.Staliūnas-patarėjas)

 

PR

Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

KRK

gruodis

KRK nariai:

M.Pronckus

V.Rinkevičius

(S.Staliūnas-patarėjas)

 

IXP-1770/

nereg.

Žemės įstatymo pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė

KRK

rugsėjis-gruodis

KRK nariai:

V.Velikonis, A.Vidžiūnas

(S.Staliūnas -patarėjas)

 

IXP-685/

IXP-1517/

IXP-1761/

nereg.

(IXP-1880)

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

D.Teišerskytė/

A.Baura/

R.Ruzas/

Vyriausybė

LF/

KRK/ VVSK/

Vyriausybė

spalis

KRK nariai:

M.Pronckus V.Rinkevičius

(S.Staliūnas -patarėjas)

 

IXP-1085,

IXP-1085 A

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymas

J.Karosas,

A-G.Kniukšta

KRK

rugsėjis

KRK nariai:

G.Kniukšta, D.Velička

(S.Staliūnas -patarėjas)

 

 

Ūkininko įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis-

lapkritis

KRK nariai:

J.Čiulevičius

Z.Mačernius

(L.Michelbertas-patarėjas)

 

 

Mėgėjiškos sodininkystės ir sodininkų bendrijų įstatymas

G.Kniukšta

KRK

lapkritis

KRK nariai:

g.Kniukšta

v.Žalnerauskas

(A.Brokorius-patarėjas)

17.

IXP-1578

Lėšų specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) verslo planams (investiciniams projektams) rengti kompensavimo pirminiams žemės ūkio produkcijos gamintojams įstatymas

A.Matulevičius,

A.Salamakinas

LF

 

KRK nariai:

V.Rinkevičius

Z.Mačernius

(L.Michelbertas-patarėjas)

18.

IXP-40

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių papildymo įstatymas

j.Razma

TSKF

 

KRK nariai:

G.Mikolaitis

V.Žalnerauskas

(S.Staliūnas - KRK patarėjas)

 

 

 

 

 

II. KITI NUMATOMI SVARSTYTI KLAUSIMAI

Eil.

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Svarstymo mėnuo

KRK

kuratoriai

1.

Privačių miškų savininkų savivaldos organizacinių struktūrų plėtros programos svarstymas

spalis

KRK nariai: G.Kniukšta,

J. Čiulevičius

(S.Staliūnas - KRK patarėjas)

2.

Dėl Kaimo reikalų komiteto 2002 m. birželio 19 d. sprendimo Nr.30 apie žemės reformos būklę Vilniaus apskrities Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonuose vykdymo

rugsėjis

KRK nariai: G.Kniukšta,V.Rinkevičius

(S.Staliūnas - KRK patarėjas)

3.

Dėl smulkaus verslo plėtros kaime

gruodis

KRK nariai: G.Kniukšta,

J.Čiulevičius, Z.Mačernius

(L.Michelbertas - KRK patarėjas)

4.

Dėl kelių ir susisiekimo būklės kaime

gruodis

KRK nariai: G.Mikolaitis, V.Rinkevičius, Z.Mačernius

(R.Abugelis-KRK vyresn.patarėjas)

5.

Nacionalinės mokėjimo agentūros ataskaita apie SAPARD lėšų panaudojimą.

spalis

KRK nariai:J.Čiulevičius,

V.Rinkevičius

(R.Abugelis-KRK vyresn.patarėjas)

6.

Dėl darbo grupės sudarymo kooperatyvų kongresui surengti

spalis

KRK nariai:

Z.Mačernius,

V.Žalnerauskas

(L.Michelbertas - KRK patarėjas)

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas