Lietuvos Respublikos Seimas

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA: Įstatymo projektui Nr.IXP-1869.

 

Dėl 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje, ratifikavimo įstatymo projekto (IXP-1869).

2002 m. spalio 2 d.

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto nariai: G. Kniukšta, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, Z. Mačernius, M. Pronckus, V. Rinkevičius, V. Velička. V. Velikonis, A. Vidžiūnas, V. Žalnerauskas.

Komiteto vyresnysis patarėjas R. Abugelis; patarėjai: A. Brokorius, L. Michelbertas; padėjėja S. Kairienė.

Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės skyriaus vedėjas A. Damanskis, Valstybinio augalų veislių tyrimo centro vyr. specialistė D. Kirvaitienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados:

Eil

Nr

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

Dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

pasiūlymas nepriimtas

 

Seimo Teisės departamentas

Teikiamas įstatymo projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau, kad išvengti kartojimosi, projekto 1 straipsnyje po žodžių “bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2002 m. rugsėjo 6 d. dekretą” įrašyti dekreto numerį, o dekreto pavadinimą išbraukti kaip perteklinį.

Pritarti

 

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: nebuvo.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil

Nr

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Išvados projekto rengėjų nuomonė

Dėl pasiūlymo(pritarti ar nepritarti)

Argumentai, dėl kurių

pasiūlymas nepriimtas

1.

Seimo Užsienio reikalų komitetas

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

Pritarti

 

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:: nebuvo.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui – 2 ir Komiteto išvadai.

7. Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas. Virmantas Velikonis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2002 metai

LR Seimas