Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-10-02 d. posėdį

Seimo Kaimo reikalų komitetas spalio 2 d. vykusiame posėdyje išklausė Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Evaldo Čijausko ataskaitą apie SAPARD lėšų įsisavinimą.

Trečiasis paraiškų pateikimo etapas baigsis šių metų spalio 31 d., todėl labai svarbu pasiekti, kad kuo daugiau ūkininkų artimiausiu metu kreiptųsi dėl paramos gavimo. SAPARD – tai galimybė stiprinti mūsų ūkius ir didinti jų konkurencingumą, taip pat išmokti pasinaudoti ES parama, kuri ateityje bus kur kas didesnė.

Pagal penkias SAPARD paramos kryptis jau yra pasirašyta 150 sutarčių beveik 140 mln. litų sumai. Tai sudaro 52 proc. viso turimų šios programos lėšų 2000 – 2001 metams. Ypač aktyviai naudojasi šia programa žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės. Jos pateikė žymiai daugiau paraiškų, nei yra galimybė jas patenkinti.

Sunkiau sekasi įsisavinti lėšas, skirtas investicijoms į pirminę žemės ūkio gamybą. Iki šiol yra patvirtinta tik pusė pirminei žemės ūkio gamybai skirtų lėšų, jomis pasinaudojo tik 33 ūkininkai iš daugiau kaip 30 tūkstančių registruotų ūkininkų. Lėtokai naudojamos ir profesiniam mokymui skirtos lėšos.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta atkreipė Nacionalinės mokėjimo agentūros dėmesį į tai, kad būtina SAPARD lėšas įsisavinti laiku ir veiksmingai. Rengiant verslo planus, turėtų būti veiksmingesnė žemės ūkio konsultantų parama. Dar vienas rimtas kliuvinys – ūkininkams nepalanki kreditavimo sistema.

Komitetas įpareigojo Žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą per mėnesį laiko parengti ūkininkų ir kitų žemės ūkio subjektų kreditavimo tobulinimo ir kitas konkrečias priemones, padėsiančias tinkamai įsisavinti negrąžinamą ES paramą.

Komitetas pritarė tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos ratifikavimo projektui, svarstė Turizmo įstatymo pakeitimo projektą ir pateikė konkrečius siūlymus, kurie turėtų sudaryti palankesnes sąlygas kaimo turizmui plėtoti.

Komitetas taip pat iš esmės pritarė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui, tačiau pasiūlė prailginti šiame įstatyme numatytą nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų pateikimo terminą iki 2003 m. liepos 1 dienos.

Tuo tarpu pareikštos valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo už išperkamą nekilnojamąjį turtą keitimo terminą Komitetas siūlo sutrumpinti ir nustatyti galutinę valios keitimo datą – 2003 m. sausio 1 dieną.

Komitetas svarstė Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo projektą. Pasiūlyta papildyti projektą, kad kompensacija ar jos dalis pirmumo teise turi būti išmokėta sergantiems sunkiomis ligomis asmenims, sulaukusiems 85 metų amžiaus, ištiktiems stichinės nelaimės ar gaisro. Vyriausybė kasmet turėtų dalį kompensacijoms numatytų lėšų skirti tokiems asmenims.

L. Michelbertas, 396766.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas