Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-10-02

Komitetas svarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-1604 ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-1605, kurio tikslas papildyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymus, siekiant užtikrinti, jog įsigaliojus Antstolių įstatymui, antstolio veiklą vykdantys asmenys būtų apmokestinti įstatymų nustatyta tvarka. Komitetas nutarė bendru sutarimu pritarti siūlomiems įstatymų projektams.

Trečiu darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 33 straipsnio ir 36 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP - 1853. Šiuo įstatymo projektu siūloma sudaryti galimybę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai objektyviau paskaičiuoti nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo diferencijuojamą tarifą, vadovaujantis ilgesnio laikotarpio duomenimis ir patikslinus diferencijavimo principą. Komitetas nutarė bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 m. sausio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų nustatytas patikslintas nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokų tarifo diferencijavimo principas.

Taip pat komitetas apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinės vaistų politikos nuostatų patvirtinimo” projektą IXP -1583. Komitetas nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą su priedu iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabas ir siūlyti iniciatoriams iki projekto svarstymo Seimo posėdyje pateikti informaciją apie Lietuvos nacionalinės vaistų politikos nuostatų dėl vaistų kainų reguliavimo poveikį gyventojams, ekonominius padarinius valstybei ir privačiam sektoriui.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos”, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo, Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1803 - Algirdas Sysas bei Irena Degutienė.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1799 - Algirdas Sysas ir Edvardas Karečka.

- Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1851 - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė. Nuspręsta prašyti Vyriausybės išvadų ir duomenų iš Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 7, 17, 21, 23, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1885 - Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė.

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1085(2A) - Irena Degutienė ir Stasys Kružinauskas.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 03.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas