Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 3 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narės K.D.Prunskienės 2002-10-02 pasiūlymas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvada, Seimo narių A.Kašėtos, A.Sadecko, G.Jakavonio, N.Medvedevo, S.Buškevičiaus, A.Griciaus 2002-10-02 bei Seimo narės R.Juknevičienės 2002-10-02 pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektui IXP-1773(3).

NUSPRĘSTA :

1. Nepritarti Seimo narės K.D.Prunskienės pateiktiems pasiūlymams (“už”-2, “prieš”-5, “susilaikė”-3).

2. Iš dalies pritarti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadai (bendru sutarimu).

3. Pritarti pirmam, trečiam, ketvirtam ir penktam Seimo narių A.Kašėtos, A.Sadecko, G.Jakavonio, N.Medvedevo, S.Buškevičiaus, A.Griciaus pasiūlymams (bendru sutarimu).

4. Nepritarti antram Seimo narių A.Kašėtos, A.Sadecko, G.Jakavonio, N.Medvedevo, S.Buškevičiaus, A.Griciaus pasiūlymui (bendru sutarimu).

5. Nepritarti Seimo narės R.Juknevičienės pateiktam pasiūlymui (“už”-2, “prieš”-5, “susilaikė”-5).

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 03.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas