Lietuvos Respublikos Seimas

2002 10 02 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 1924 m. tarptautinės konvencijos dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo, iš dalies pakeistos 1968 m. Briuselio protokolu (Hagos-Visbiu taisyklės) ratifikavimo projektui IXP-1882. Pranešėju paskirtas Alfonsas Macaitis.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 03.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas