Lietuvos Respublikos Seimas

2002 09 30 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektui IXP-1774 (parnešėju paskirtas A.Macaitis) ir Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projektui IXP-1831 (pranešėju paskirtas H.Žukauskas).

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 03.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas