Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. spalio 2 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių R.Sinkevičiaus ir P.Vilko pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektui IXP-1773(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Seimo nario R.Sinkevičiaus pateiktiems pasiūlymams.

2. Pritarti Seimo nario P.Vilko pasiūlymams.

3. Prašyti Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikti nuomonę dėl Seimo nario P.Vilko pirmojo pasiūlymo.

 

2.SVARSTYTA:

Mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projektas IXP-1758.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 7, "susilaikė" - 3 komiteto nariai):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą patobulinti atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto išvadas.

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

3.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1143.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 5, "prieš" - 4 komiteto nariai):

1. Įstatymo projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

4.SVARSTYTA:

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1734.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

5.SVARSTYTA:

Mažųjų įmonių įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1735.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

6.SVARSTYTA:

Šilumos ūkio įstatymo projektas IXP-1592.

NUSPRĘSTA:

1. Pradėti svarstymo procedūrą.

 

7.SVARSTYTA:

Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1653.

NUSPRĘSTA:

1. Pradėti svarstymo procedūrą.

 

8. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-10-07) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-10-07) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas