Lietuvos Respublikos Seimas

A.Medalinsko komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 04 10-15 d. ataskaita

2002 m. balandžio 10-15 dienomis dalyvavau Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos Technologijų ir oro erdvės komiteto posėdyje.

Joje dalyvavo p. Arnau Navarro (Ispanija), p. Atkinson (Didžioji Britanija), p. Etherington (Didž. Britanija), p. Haupert (Liuksemburgas), p. Valleix (Prancūzija), p. Cox (D. Britanija), p-ia Kestelijn-Sierens (Belgija), p. Cerrahoglu (Turkija), p. Galazewski (Lenkija), p. Kobielusz (Lenkija), p. Ciocarlie (Rumunija), p. Vnucec (Slovenija).

Posėdžiui pirmininkavo Komiteto Pirmininkas p. Atkinsonas

Posėdžio metu buvo aptarti du raportai.

Pirmas raportas: Europos greito reagavimo pajėgų sukūrimas – problemos ir perspektyvos (Asamblėjos diskusijos išvados) – Atsakymas į Tarybos metinį pranešimą.

Tai buvo pirmasis tokio masto bandymas pažvelgti į problemas, kodėl nepaisant ES viršūnių sprendimo Helsinkyje, iki šiol stringa darbai pasirengiant 60 tūkst. Europos greito reagavimo karinių pajėgų įvedimui.

Komentarų ar pasiūlymų iš komiteto narių pusės nebuvo.

Antrasis raportas buvo Europos stebėjimų gebėjimų vystymas, siekiant patenkinti Europos saugumo reikalavimus.Jo svarstymo metu Komiteto narė Kesteljin-Sierens išreiškė mintį, kad būtų pravartu pranešime padaryti nuorodą į Galileo programą, kurią neseniai patvirtino ES Transporto [ministrų] taryba.

Vėliau komiteto nariai apsikeitė nuomonėmis apie artėjančią ES ir NATO plėtrą ir valstybių kandidačių padėtį šiame procese. Rumunijos atstovas P. Ciocarlie atkreipė dėmesį į būtinybę paremti Rumunijos prašymą stoti į NATO ir pakartojo savo šalies kvietimą Komitetui apsilankyti Bukarešte antrojoje metų pusėje. Išsakiau Lietuvos poziciją, kad mes remiame platesnę NATO plėtrą, įskaitant ir Bulgarijos bei Rumunijos įtraukimą į šį procesą. Komiteto pirmininkas patvirtino, kad Komitetas iš tikrųjų remia Rumunijos stojimą į NATO ir priėmė kvietimą aplankyti Rumuniją.

Nuspręsta, kad kitas komiteto posėdis įvyks 2002 gegužės 16 d. 09.00 val. Madride, Congreso de los Diputados, Sala de Columnas.

Pagarbiai,

Seimo narys

Alvydas Medalinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas