Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-02

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, spalio 2 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomas:

Seimo nutarimo „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ projektas Nr. IXP – 1774 su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjai Alvydas Medalinskas ir Justinas Karosas, Ūkio ministerijos valstybės sekretorius Gediminas Miškinis, Užsienio reikalų viceministras Justas Vincas Paleckis bei Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas. Šia strategija siekiama nustatyti ilgalaikius valstybės raidos prioritetus bei vystymo kryptis, į kurias būtų atsižvelgiama rengiant kitus planavimo dokumentus. Pastarasis dokumentas taptų pagrindiniu planavimo dokumentu – valstybės ilgalaikės raidos vizija, - kuri leistų subalansuoti atskirų sričių arba sektorių raidą, numatytų ilgalaikę jų vystymosi perspektyvą. Strategija sudarytų prielaidas kryptingesnei valstybės raidai, taigi ir efektyvesniam ribotų šalies išteklių panaudojimui, paspartintų prioritetinių ūkio sričių vystymąsi. Valstybės ilgalaikės raidos strategija užbaigtų strateginio planavimo sistemos sukūrimą. Komiteto nariai vienareikšmiškai pritarė tokio dokumento reikalingumui, tačiau atkreipė rengėjų dėmesį į šios strategijos tobulinimo būtinybę. Po svarstymo komiteto nariai nutarė daryti svarstymo komitete pertrauką bei prašyti iniciatorių atsižvelgti į komiteto narių pastabas ir pasiūlymus.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas