Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. spalio 02 d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2002 10 02

Komitetas, apsvarstęs Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1880, nusprendė bendru sutarimu “už” siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui .

Komitetas, apsvarstęs Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1893, nusprendė bendru sutarimu “ už" siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti statymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, nes bazinio įstatymo 13 straipsnio papildymas 6 punktu ne visiškai atitinka Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punkto redakciją, kur nustatyta, kad ” valstybinės reikšmės miškai tai : 5) valstybiniai miškai, 7 km pločio juostoje nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, į kuriuos neatkurta nuosavybės teisė pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą”. Todėl su šia miškų įstatymo nuostata reiktų suderinti projekto 4 straipsniu teikiamą 13 straipsnio 6 punkto redakciją.

Projekto 6 straipsnyje, kuriuo keičiamas bazinio įstatymo 15 straipsnio 3 dalis , siūlytina atsisakyti nuostatos dėl žemės sklypo išpirkimo, kadangi didėja valstybei turtiniai įsipareigojimai piliečiams, ir šią nuostatą galima būtų keisti numatant žemės naudojimą servituto teisėmis, kadangi Civilinis kodeksas (4.124 str.) numato pakankamas galimybes įstatymu nustatyti servituto teises į žemę.

Taip pat, vadovaujantis Seimo statuto 67 str., nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui pateikti Teisės ir teisėtvarkos komitetui preliminariam įvertinimui, ar patobulintas įstatymo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Komitetas bendru sutarimu atmetė Civilinio proceso kodekso papildymo 395(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-1321, nes 2003 01 01 įsigalios naujasis Civilinio proceso kodeksas. Tame projekte siūlomos normos nėra. Iniciatoriai nesiūlo jo papildyti. Siūloma norma nustotų galioti 2002 12 31.

Civilinio proceso kodekso 1 straipsnyje nustatyta, kad bylos, kylančios iš bankroto, restruktūrizavimo teisinių santykių, bei ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos respublikos įstatymai. Todėl įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 dalies normą galima laikyti specialiąja CPK atžvilgiu ir ją taikyti nekeičiant CPK..

Naujajame CPK 145 straipsnyje yra numatytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias galima taikyti priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Komitetas, apsvarstęs LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO 18 STRAIPSNIO 2 DALIES PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ (IXP-1669), nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti. Galiojantis įstatymas nustato, kad draudikas nedelsdamas privalo nusiųsti ekspertą apžiūrėti autoavarijos metu sugadinto ar sunaikinto turto. Pats draudikas yra suinteresuotas kuo greičiau nustatyti turto būklę. Todėl nustatyti 1 darbo dienos terminą ekspertui atvykti netikslinga.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas