Lietuvos Respublikos Seimas

A. Medalinsko komandiruotės į Šveicarijos Konfederaciją 2002 05 26-28 d. ataskaita

2002 m. gegužės 26-28 d. dalyvavau Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos Politinių reikalų komiteto posėdyje Liucernoje (Šveicarijos Konfederacija).

Komiteto dalyvių sąrašas pridedamas.

Vienas iš svarbiausių darbotvarkės klausimų buvo: nauji iššūkiai Europos/Amerikos bendradarbiavimui saugumo srityje.

Pranešėjas, pristatė savo pranešimo projektą. P. Baumel paminėjo Jungtinių Valstijų elgesį su kaliniais iš Afganistano Guantaname. Šie kaliniai, kuriuos Jungtinės Valstijos laiko teroristais, atsidūrė teisiniame vakuume, ir susidaro įspūdis, kad Jungtinės Valstijos ignoruoja visus tarptautinius susitarimus dėl elgesio su kaliniais. Jis pareiškė, kad, atsižvelgiant į pastaruosius pokyčius tarptautiniuose santykiuose, gali prireikti rekomendacijas atnaujinti. P. Martinez Casan išreiškė mintį, kad reikia pastraipos apie tolesnį Europos gynybos pramonės ir technologijų vystymą. Primygtinai būtina tam reikalui skirti daugiau finansavimo. Jis pastebėjo, kad NATO egzistuoja tam tikras nepasitikėjimas tarp Aljanso partnerių, kuris nelemia nieko gero organizacijos vystymuisi.

P. Guardans pasakė, kad I Cambo taip pat paminėjo būtinybę, kad Jungtinės Valstijos garantuotų pagrindinių teisių laikymąsi spėjamų teroristų , kuriuos jos laiko įkalintus Guantaname, atžvilgiu. Tai, kaip su jais elgiasi Jungtinės Valstijos, vis dar gali vesti prie įtampos tarp Atlanto partnerių. Yra žinoma, kad keletas tų spėjamų teroristų yra sąjungininkių Europoje piliečiai.

P. Masseret paminėjo paskutinį ES-Rusijos vadovų susitikimą, kuris pabrėžė naujų strateginių santykių svarbą. Jis taip pat paminėjo kelias rekomendacijų pataisas, kurias pateiks vėliau.

Man patiko tai, kad pranešime buvo paminėtos Artimųjų Rytų problemos, kadangi yra aišku, jog ypač Jungtinėms Valstijoms tenka didelė atsakomybė pastangose sudaryti taiką regione. Kai dėl NATO ateities, iš tiesų egzistuoja keletas galimų scenarijų ir yra svarbu, kad Prahos vadovų susitikimas nurodytų gaires taip reikiamai NATO transformacijai. Kai dėl santykių tarp NATO ir Rusijos, yra vilties, kad abi partnerės padidins savo bendradarbiavimą, bandydamos užtikrinti taiką ir saugumą Europoje. Kita vertus, NATO-Rusijos Tarybos sukūrimas neatitinka Ukrainos glaudesnių santykių su NATO reikalavimų ir dėl to reikėtų ką nors daryti.

P. Hancock pakomentavo šiek tiek kebloką Ukrainos poziciją po to, kai NATO užmezgė naujus ir gilesnius santykius su Rusija. Ukraina taip pat yra svarbi šalis stabilumui ir saugumui Europoje palaikyti, ir santykių su ja nereikėtų nepaisyti. Jis taip pat nurodė, kad elgesys su kaliniais Guantaname gali sukelti problemų tarp sąjungininkių. Jis pabrėžė, kad nei vienas kalinys nepraėjo būtinų teisinių procedūrų. Kita vertus, elgesys su maždaug 7000 kalinių, kuriuos Jungtinės Valstijos laiko Afganistane, ir jų likimas gali tapti netgi dar didesne problema santykiuose tarp Europos ir Jungtinių Valstijų. Toliau jis pastebėjo, kad bus neįmanoma su šaknimis išrauti visas terorizmo priežastis. Tačiau svarbu, kad Jungtinės Valstijos skirtų pinigų atstatymui tų šalių, kuriose jos kariavo, griaudamos ekonomiką ir infrastruktūrą.

Pranešėjas atsakė, kad jis atsižvelgs į visas pastabas ir pabandys pasiūlyti pataisas, siekdamas patenkinti Komiteto narius, kurie santykiuose tarp Europos ir Jungtinių Valstijų paminėjo tam tikrą skaičių papildomų problemų.

Pagarbiai,

Seimo narys Alvydas Medalinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas