Lietuvos Respublikos Seimas

R. Juknevičienės komandiruotės į Norvegijos Karalystę 2002 03 03-05 d. ataskaita

Š. m. kovo 4–5dienomis Osle Norvegijos Atlanto komitetas, bendradarbiaudamas su Latvijos, Estijos ir Lietuvos ambasadoriais, surengė seminarą, skirtą tokioms temoms: “Kaip plėtra įtakos Naująjį NATO” ir “Kaip Baltijos šalys prisidės prie besikeičiančio NATO vaidmens”. Pranešimus šiomis temomis skaitė Baltijos valstybių parlamentų atstovai Valdis Birkavs (Latvija), Valve Kirsipuu (Estija) ir aš, taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos Atlanto asociacijų atstovai. Pridedu Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Norvegijos Karalystėje Č. Stankevičiaus apie šį seminarą parengtą ataskaitą.

Rasa Juknevičienė

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė

Seimo narės p. Rasos Juknevičienės pranešimo 2002-03-04 Osle vykusiame seminare santrauka
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NORVEGIJA

LR Seimas