Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-02 d. BFK posėdis

1. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektas IXP-1881.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 ir 10 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1602 .

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

3. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6,7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1822.

Nuspręsta:

Projektą atmesti. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2002 m. sausio 1 d., nustatytos įmokos į valstybės biudžetą kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti bei patvirtinta šios programos lėšų naudojimo sąmata.

4. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 1 straipsnio papildymo, 6 straipsnio, įstatymo 2 priedėlio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo 5 priedėlio I skyriaus pakeitimo įstatymo projektas IXP-1636.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad pateiktas įstatymo projektas neatitinka Respublikos teisės aktų bei ES Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/62EB dėl krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikromis infrastruktūromis, įstatymo projektą Nr. IXP-1636 atmesti

5. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1604.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui:

  • patobulinti Įstatymo projektą atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. liepos 4 d. priimtas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr.IX-1029, todėl būtina teikiamo projekto nuostatas suderinti su priimto įstatymo nuostatomis;
  • įvertinti tai, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kuriame atsiranda papildomos savarankiškai dirbančių asmenų grupės (atlikėjai, kūrybiniai darbuotojai, sportininkai), todėl būtina papildyti Socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnius ir reglamentuoti šių asmenų socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

6. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1605.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui.

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui įvertinti tai, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kuriame atsiranda papildomos savarankiškai dirbančių asmenų grupės (atlikėjai, kūrybiniai darbuotojai, sportininkai), todėl būtina papildyti Socialinio draudimo pensijų įstatymą.

 

 

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas