Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino komandiruotės į Latvijos Respubliką 2002 04 05 d. ataskaita

Balandžio 3-5 dienomis Rygoje vyko tarptautinė konferencija “Baltic IT&T 2002: eBaltics” Forum, kurią organizavo Latvijos informacinių technologijų asociacija LITTA, DATA MEDIA GROUP ir Baltijos Ministrų Tarybos informacinių technologijų institutas. Kartu vyko Europos Sąjungos IST projekto TELEBALT sesija, skirta “E Tourism applications”, “E Working applications” ir “IT applikacions for disables”. Aš dalyvavau šios konferencijos paskutinės dienos posėdžiuose, kuriuose buvo apibendrintos diskusijos, kurios dalyvavo per 50 pranešėjų iš įvairių Europos šalių.

Pagrindinis komandiruotės tikslas buvo dalykiniai susitikimai, kuriuose be manęs Lietuvai atstovavo IVPK prie Vyriausybės direktorius J.Zalatorius, “Infobalto” prezidentas V.Vitkauskas ir vykd. direktorius Dž.Juknys. Pirmasis susitikimas įvyko su TELEBALT’o projekto konsultantu A.Gvishiani, susitikimo metu buvo aptarta šio projekto vykdymo eiga ir perspektyvos Lietuvoje. Šis projektas reklamuoja ir propaguoja informacinės visuomenės technologijų programas visose trijose Baltijos šalyse. Greitą ir efektyvų programų paplitimą ir suvokimą skatinančios akcijos pritaikytos Baltijos šalims kaip naujoms asocijuotoms Europos Sąjungos narėms. Projektas realizuojamas naujais grupinio darbo metodais, tokiais kaip teledarbas, virtualios laboratorijos ir t.t. Suinteresuotos Europos Sąjungos ir Baltijos valstybės skatinamos dirbti kartu, pasinaudojant vieningos Europos privalumais. Antrasis susitikimas įvyko su Pasaulio prekybos organizacijos ITT centro El. verslo skyriaus direktoriumi P.Semine, susitikimo metu buvo aptartos galimybės bendraujant su šia organizacija vykdyti dviejų dalių projektą, kurio tikslas ištirti mūsų šalies potencialą informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) srityje, siekiant padidinti Lietuvoje sukuriamų naujųjų technologijų produktų eksportą. Pirmojoje dalyje numatoma paruošti studiją apie Lietuvos ITT potencialias galimybes. Panašios studijos jau atliktos Bulgarijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kitose šalyse. Antrojoje dalyje numatoma Vilniuje surengti tarptautinę apskritojo stalo diskusiją ,,Kuriant nacionalinius ir regioninius ITT prekinius ženklus skaitmeninėje ekonomikoje”, kurią organizuoja ITC ir asociacija Infobalt. Joje turėtų dalyvauti 25 NVS ir Rytų Europos šalių bei Vokietijos , JAV, Izraelio ir kt. delegacijos, atstovaujančios ekonomikos, informatikos ministerijas bei ITT asociacijas ir įmones. Diskusijos metu būtų siekiama sukurti bendrą regiono politikų ir verslo sektoriaus atstovų poziciją elektroninio verslo ir eksporto strategijų klausimais. Tokia pozicija reikalinga, turint omenyje gerą regiono darbo jėgos ir intelektualinio potencialo reputaciją pasaulyje, kuri nėra pilnai išnaudojama skatinant eksportą, reklamuojant mūsų regiono prekinius ženklus. Ši diskusija, apjungdama politinių sprendimu sektoriaus ir verslo srities atstovus, turėtų siekti praktinių tikslų – padėti Lietuvos ITT verslui atrasti tarptautines rinkas ir įsitvirtinti jose.

Konferencijos metu buvo gera galimybė susipažinti su ITT verslo pasiekimais problemomis Baltijos šalyse, o realizavus susitikimų metu aptartus projektus tai būtų rimta tarptautinė pagalba plėtojant informacinę visuomenę Lietuvoje.

Seimo narys, Informacinės visuomenės

plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas