Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-09-30 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. rugsėjo 30 d. posėdyje, apsvarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Šiuo įstatymu numatoma prailginti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimo terminą iki 2003 m. liepos 1 d. Įstatymo projekte taip pat numatyta, kad pareikštą valią dėl būdo, kuriuo valstybė atlygina už išperkamą nekilnojamąjį turtą, piliečiai galės pakeisti iki 2003 m. sausio 1 d.

Komitetas pritarė tokių terminų nustatymui.

Komitetas pritarė parengtam įstatymo projektui, kuriuo siūloma atleisti nuo žemės mokesčio registruotus ūkininkus bei asmenis, kurie dirba žemę ir gamina žemės ūkio produkciją, Taip pat įstatymo projekte siūloma šiuos asmenis ir žemės ūkio bendroves atleisti nuo žemės nuomos mokesčio. Ši nuostata taikoma tiems subjektams, kurie nuomoja iš valstybės fondo žemės ūkio paskirties žemę.

Vilniaus apskrities administracijoje apsvarstytas Kaimo reikalų komiteto 2002 m. birželio 19 d. sprendimo vykdymas. Šiuo sprendimu buvo siekiama paspartinti nuosavybės teisių atkūrimą į žemę Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonuose, pašalinti nustatytus trūkumus.

Apie tai kas atlikta vykdant komiteto sprendimą informavo Nacionalinės žemės tarnybos generalinis direktorius Kazys Maksvytis ir Vilniaus apskrities viršininkas Gediminas Paviržis. Buvo priimtos atitinkamos priemonės, paskirti atsakingi vykdytojai ir numatyti priemonių įgyvendinimo terminai.

Vilniaus apskrities viršininkas G. Paviržis akcentavo, jog nepatenkinama padėtis skiriant žemėtvarkos skyriams lėšas ryšių, transporto ir kitoms ūkinėms išlaidoms. Esant lėšų stygiui žemėtvarkos skyriai negali pilnai atlikti jiems pavestų funkcijų.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad Komiteto sprendimas yra vykdomas, tačiau atkreipė dėmesį, jog lėtai rengiami ir derinami žemės reformą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ir papildymai. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos baigiamųjų darbų programos projekte nenumatytas darbų kiekio ir reikiamų lėšų darbams atlikti paskirstymas pagal apskritis ir pagal finansavimo šaltinius. Kelia nerimą ir tai, kad 2003 m. valstybės biudžeto projekte žemės reformos darbams nenumatoma pakankamai lėšų.

Komiteto pirmininkas G. Kniukšta, apibendrindamas svarstymą, pabrėžė, jog nuosavybės teisių į žemę atkūrimo būklė Vilniaus apskrities Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonuose ir toliau lieka aktualia problema.

Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, numato ateinančių metų pradžioje vėl nagrinėti nuosavybės teisių atkūrimo padėtį ir dinamiką Vilniaus apskrityje.

Komiteto nariai bendru sutarimu nepritarė Seimo nario Povilo Jakučionio pasiūlytai Žemės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1770(2) redakcijai, kuria jis siūlo keisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį net ir įveisiant mišką sklypuose įsiterpusiuose į žemės ūkio paskirties žemę ir nenumato atvejų, kai netikslinga keisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Taip pat Komitetas nepritarė siūlymui už žemės, užsodintos mišku schemos (plano) parengimą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre atlikti valstybės lėšomis, kadangi valstybės finansinės galimybės - ribotos.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas