Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 30 d. posėdyje

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektas.

Nutarta pritarti Vyriausybės parengtam projektui tik atsižvelgus į šias principines pastabas:

a) projektas pernelyg deklaratyvus;

b) būtina projektą tobulinti:

  • nustatyti labiau apibrėžtus siekinius konkrečiais projekto įgyvendinimo etapais;
  • švietimo, mokslo srityse aiškiai struktūrizuoti švietimo, aukštojo mokslo, mokslo tyrimų strateginius uždavinius; kultūros srityje – Lietuvos teatro, kino, muziejų ir bibliotekų perspektyvas;
  • apibrėžti aiškų valstybės finansinį įsipareigojimą konkrečiais etapais sustiprinti visą švietimo, mokslo, kultūros įstaigų infrastruktūrą; pasiekti, kad šių sričių darbuotojų atlyginimai stabiliai augtų proporcingai BVP augimui ir atlieptų tam tikrą Europos Sąjungos šalių standartą;
  • aiškiai suformuluoti finansinės paramos švietimui, mokslui, kultūrai strategiją, kuri užtikrintų, kad Lietuvos nepaliktų šalies mokslininkai ir menininkai, o Lietuvon būtų skatinami grįžti ją palikę ir šiandien paliekantys mokslininkai bei menininkai;
  • atsisakyti nieko nesakančių ir neįpareigojančių bendrų nuostatų, jau įgyvendintų ar įgyvendinamų uždavinių;
  • atsisakyti pavojingos šalies perspektyvai vienpusės mokslų prioritetų nuostatos, orientuotos vien į aukštesniųjų technologijų taikymus ir jų sąveikas su verslu, apeinant fundamentalių tyrimų, taip pat humanitarinių, socialinių mokslų išsaugojimą ir jų plėtros būtinumą šiuolaikinės vienpusės globalizacijos sąlygomis: projekte švietimo, mokslo, kultūros plėtrą būtina interpretuoti kur kas platesniame vidinio šalies saugumo kontekste, kaip tai numato Jungtinių Tautų, UNESCO, ir Europos Sąjungos politinės direktyvos;
  • atsisakyti tokių absurdiškų nuostatų, kuriomis net kultūros plėtros strategiją bandoma įvilkti į NATO reikalus (žr. pirmąją nuostatą “Kultūros skyriuje).

c) projektą būtina tobulinti todėl, kad:

  • valstybės strategija nebūtų tik mechaniška atskirų ministerijų strategijų suma, į kurią sudėti šios Vyriausybės programoje išdėstyti uždaviniai arba bendri, abstraktūs ministerijų siekiniai be jokių įsipareigojimų;
  • projektas būtų įvertintas platesnės švietimo, mokslo ir kultūros visuomenės ir tik tuomet tvirtinamas Seime.

d) visas principines projekto nuostatas formuluoti žvelgiant į Lietuvą ne kaip į siekiančią narystės Europos Sąjungoje, bet jau narystės Europos Sąjungoje kontekste, taigi, atsižvelgiant tiek į bendradarbiavimo, tiek į konkurencijos su kitomis Europos Sąjungos šalimis kontekstą.

Komitetas svarstė Seimo nutarimo projektą dėl Etninės kultūros globos tarybos 2000 – 2001 metų veiklos ataskaitos. Komitetas nusprendė atsižvelgti į Teisės departamento išvadą ir projekto 2 straipsnį suformuluoti taip:

„2 straipsnis.

Įpareigoti Etninės kultūros globos tarybą vadovautis Seimo nutarimu Nr.VIII-1848

„Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir su šiuo teisės aktu suderinti Etninės kultūros globos tarybos reglamentą.“
Naujausi pakeitimai - 2002 10 01.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas