Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 30 d. komiteto posėdis

2002 m. rugsėjo 30 d. komiteto posėdis

Komitetas, apsvarstęs įstatymo “Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-593, balsavimo rezultatu: 10 “už” , 1 “susilaikė” nusprendė grąžinti įstatymo projektą patobulinti įstatymo rengėjams su pasiūlymu pataisyti lygiagrečiai einančius įstatymus: “Prezidento rinkimų įstatymą”, “Seimo rinkimų įstatymą”, “Savivaldybių tarybų rinkimo įstatymą”.

Komitetas, apsvarstęs Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1816, bendru sutarimu “už” nusprendė jam pritarti.

Komitetas, apsvarstęs Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1816A, bendru sutarimu nusprendė jį atmesti.

Komitetas, apsvarstęs LR vadovybės apsaugos įstatymo projektą IXP-1656, kaip papildomas komitetas šio įstatymo svarstyme, atsižvelgdamas į Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjo J. Dirmos pastabas bendru sutarimu “už” pagrindiniam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pasiūlė patobulinti įstatymo projektą.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo “Dėl Z. Levickio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju" ”projektą IXP-1860, bendru sutarimu nusprendė pritarti šiai kandidatūrai.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo “Dėl T. Staugaitienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėja” projektą IXP-1861, bendru sutarimu nusprendė pritarti šiai kandidatūrai.

Komitetas, apsvarstęs narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1782, atsižvelgdamas į Teisės departamento bei TTK patarėjos pastabas, bendru sutarimu “už” nusprendė jam pritarti.

 

TTK padėjėja

B.Kovalenkienė,

396794
Naujausi pakeitimai - 2002 09 30.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas