Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. rugsėjo 30 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1716 ES.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 6, "susilaikė" -6 komiteto nariai):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirti pranešėjas: V.Karbauskis.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektas IXP-1774.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 9, "susilaikė" - 6 komiteto nariai):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui, atsižvelgiant į:

1) V. Greičiūno ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus ir

2) šias pastabas: reikėtų patobulinti strategijos struktūrą (labiau atskleidžiant žinių visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencingos ekonomikos turinį, jų sąsajas), strategijoje turėtų būti labiau atspindėtas demografinės politikos aspektas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

3.SVARSTYTA:

Pasirengimas Liberalų frakcijos pareiškimo "Dėl smulkiųjų vežėjų žlugdymo" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1792 klausymai.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas