Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-30

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, rugsėjo 30 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Įstatymo dėl 1961 m. gruodžio 2 d. tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje, ratifikavimo projektas Nr. IXP - 1869, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėja Dalia Kutraitė – Giedraitienė, Žemės ūkio ministerijos Augalų skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis bei Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro vyriausia agronomė Danguolė Kirvaitienė. Šią Konvenciją pasirašiusių šalių tikslas – užtikrinti vienodą naujų augalų veislių teisinę apsaugą. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektą Nr. IXP – 1881 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis bei Finansų ministerijos mokesčių departamento tarptautinio apmokestinimo skyriaus vedėja Gitana Albaitytė. Ši sutartis yra svarbi Lietuvos ir Uzbekistano tarpusavio santykiams bei abiejų valstybių mokesčių mokėtojams: sutarties įsigaliojimas bei taikymas turėtų skatinti Uzbekistano rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį, tuo pačiu turėtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui.

Trečiąjį klausimą - Seimo nutarimo „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ projektą Nr. IXP – 1774 bendru sutarimu nutarta svarstyti spalio 2 dienos Komiteto posėdyje, pakviečiant Užsienio reikalų, Krašto apsaugos, Ūkio ministerijų bei Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovus.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 30.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas