Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas "Dėl valstybinių sveikatos programų įgyvendinimo"

2002 09 25 Nr. 9

Komitetas, š.m. rugsėjo 16 d. išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos ir Finansų ministerijos informaciją apie valstybinių sveikatos programų įgyvendinimo ir finansavimo eigą bei problemas, nusprendžia :
1. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai imtis priemonių užtikrinti valstybinių sveikatos programų įskaitant investicines lėšų įsisavinimą 2002 metais ir iki š.m. spalio 21 d. informuoti Komitetą apie numatomą šių programų lėšų įsisavinimą iki metų pabaigos ir numatomą lėšų perskirstymą, jei kurios nors programos lėšos nebūtų įsisavintos.
2. Siūlyti Finansų ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai imtis priemonių, kad būtų likviduoti Sveikatos apsaugos ministerijos kreditoriniai įsiskolinimai pagal ankstesniais metais pasirašytas sutartis, numatyti atitinkamas lėšas 2003 m. valstybės biudžeto projekte ir informuoti Komitetą, kaip šie įsiskolinimai likviduojami 2002 metais.
3. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m. spalio 15 d. apsvarstyti investicinių programų prioritetus ir iki š.m. lapkričio 15 d. mokslinių praktinių programų prioritetus, pagal kuriuos šios programos turėtų būti finansuojamos 2003 metais, ir informuoti Komitetą.
4. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki š.m. spalio 28 d. peržiūrėti numatomų tvirtinti sveikatos programų tikslingumą atsižvelgiant į jų svarbą sprendžiant gyventojų sveikatos problemas, numatytas Lietuvos sveikatos programoje, bei Vyriausybės veiklos programą ir informuoti Komitetą apie numatomus sprendimus.
5. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai apsvarstyti galimybes įvesti vieningą investicinių ir mokslinių praktinių bei valstybinių sveikatos programų planavimo, valdymo ir kontrolės bei lėšų apskaitos sistemą perduodant šias funkcijas ministerijos sveikatos programų skyriui.

Komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 30.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas