Lietuvos Respublikos Seimas

2002 09 25 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Vyko Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projekto IXP-1794 pasirengimas svarstymui. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projektui IXP-1794 laukia iki 2002 m. spalio 4 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų asociacijos, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pasiūlymus Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projektui IXP-1794 iki 2002 m. spalio 4 d., klausymus dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projekto IXP-1794 surengti 2002 m. spalio 7 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2002 m. spalio 11 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projekto IXP-1794 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2002 m. spalio 14 d.

Vyko Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projekto IXP-1831 pasirengimas svarstymui. Nuspręsta: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projektui IXP-1831 laukia iki 2002 m. rugsėjo 27 d.; prašyti Seimo Užsienio reikalų komiteto, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas bei pastabas Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projektui IXP-1831 iki 2002 m. rugsėjo 27 d; Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo projekto IXP-1831 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2002 m. rugsėjo 30 d.

Aplinkos ministerijos atstovai pristatė Aplinkos ministerijos ataskaitą apie ratifikuotų aplinkosaugos konvencijų įgyvendinimą.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 30.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas