Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl 2003 metų valstybės biudžeto asignavimų žemės ūkiui

2002 m. rugsėjo 25 d.

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas tris kartus svarstė 2003 m. valstybės biudžeto asignavimus žemės ūkiui, dalyvaujant Žemės ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir Žemės ūkio rūmų vadovams, tačiau į posėdžių metu pareikštas pastabas Finansų ministerija neatsižvelgė.

1. Komitetas konstatuoja, kad Finansų ministerijos Vyriausybei pateiktas biudžeto projektas:

1.1 Nesudaro sąlygų įgyvendinti 2002 m. birželio 25 d. priimtą Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą ir tinkamai pasirengti dirbti narystės ES sąlygomis, pirmiausia didinti ūkių konkurencingumą ir įvairinti ekonominę veiklą kaime;

1.2 Neužtikrina žemės nuosavybės teisių atkūrimo užbaigimo, žemės rinkos aktyvinimo;

1.3 Sąlygoja nusausintų žemių būklės blogėjimą ir melioracijos įrenginių sunykimą.

2. Atkreipia Vyriausybės dėmesį, kad žemės ūkio sektoriaus finansavimas ženkliai mažėja:

2.1 žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei ir veterinarijai kartu paėmus siūloma skirti 602 mln. Lt arba tik 5,6 proc. valstybės biudžeto, kai 1995 m. buvo skirta 12 procentų.

2.2 Specialiajai kaimo rėmimo programai siūloma skirti 207 mln. Lt, arba tik 1,9 proc. valstybės biudžeto, kai 1995 m. buvo skirta 7,5 procento.

2.3 Žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamos šiais metais sumažėjo dėl sausros, valiutų kurso svyravimo ir nepalankių žemės ūkio bei maisto prekių kainų pasaulio agrorinkose.

3. Siūlo Vyriausybei, svarstant 2003 metų Valstybės biudžeto projektą,

3.1 Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus Specialiajai kaimo rėmimo programai, žemės reformai ir melioracijai, atsižvelgiant į bendrą valstybės biudžeto didėjimą ir pateiktus Žemės ūkio ministerijos bei Žemės ūkio rūmų siūlymus;

 3.2 Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus 26 121,5 tūkst. Lt Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavestų funkcijų vykdymui.

3.3 Asignavimų, skirtų kompensacijoms už žemę mokėti, neįtraukti į Žemės ūkio ministerijai skirtų asignavimų sumą;

4. Papildomų asignavimų žemės ūkiui šaltiniai: biudžeto pajamų didinimas, kovos su kontrabanda griežtinimas, mokesčių administravimo ir muitinės darbo gerinimas, taip pat Privatizavimo fondas.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas