Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl Būtingės naftos terminale įvykusios avarijos pasekmių (2002-09-25 Nr.43)

Kaimo reikalų komitetas apsvarstęs Lietuvos žvejų visuomeninių organizacijų pareiškimus dėl AB “Mažeikių nafta” eksploatuojamo Būtingės terminalo įvykusios 2001 m. lapkričio 23 d. avarijos padarytų žvejybos verslo nuostolių atlyginimo, konstatuoja, kad iki šiol nėra parengtos metodikos pagal kurią būtų galima įvertinti tokių avarijų padarytą žalą ir numatyti žvejybos verslui padarytų nuostolių kompensavimo tvarką, kas sukelia žvejų ir žvejybinių organizacijų nepasitenkinimą ir daugkartinius reikalavimus į įvairias Valstybės institucijas, siekiant išspręsti šias problemas.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

Pasiūlyti Vyriausybei įpareigoti Aplinkos ministeriją priimti konkrečius sprendimus dėl padarytos žalos žvejybos verslui metodikos spartesnio paruošimo ir atitinkamos tvarkos nustatymo, kad dėl avarijų, išsiliejus naftai į jūrą, būtų atlyginti žvejybos verslui padaryti nuostoliai. Siekiant užtikrinti šių priemonių finansavimą patikslinti Aplinkos apsaugos rėmimo programos sąmatą, atsižvelgiant į Būtingės terminale įvykusios avarijos nuostolių padengimui gautas kompensavimo lėšas.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas