Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 25 d. Švietimo įstatymo klausymai

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas rugsėjo 25 dieną surengė klausymus, kaip nustatyta Seimo statuto 54 straipsnyje, Švietimo įstatymo projekto pateiktiems siūlymams aptarti. Klausymuose dalyvavo ne tik Švietimo, mokslo ir kultūros, bet ir kitų komitetų atstovai, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnai, mokslo darbuotojai, visuomeninių organizacijų įgalioti nariai, švietimo įstaigų vadovai. Kalbėjusieji pristatė savo siūlymus, išsakė pastabų dėl konceptualių įstatymo projekto nuostatų ir dėl atskirų straipsnių formuluočių.

Komitetas tolesniuose Įstatymo projekto svarstymuose atsižvelgs į klausymuose pareikštus siūlymus ir pastabas.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas