Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. rugsėjo 25 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

2002-09-20 d. Seimo nario H.Žukausko pasiūlymas Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-782(4SP).

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui.

2. Komiteto pranešėju paskirti J.Budrevičių.

 

 2.SVARSTYTA:

Priešgaisrinės saugos įstatymo projektas IXP-1805.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 13 komiteto narių):

1. Iš esmės pritarti pateiktam Priešgaisrinės saugos įstatymo projektui (IXP - 1805).

2. Pasiūlyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui:

- atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir Seimo narių S.Kružinausko, J.Razmos pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė ir į tai, kad LR Vyriausybės programoje iki 2004 metų numatyta sukurti vieningą civilinės ir priešgaisrinės saugos bei gelbėjimo sistemą ir jos organizavimo pagrindus;

- išbraukti 10 straipsnio 7 ir 8 punktuose žodžius "(smėliu, žvyru, kalkėmis ir kt.)".

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

3. SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1716 ES.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 7, "prieš" -5 komiteto nariai):

1 Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

4. SVARSTYTA("už" balsavo 12, "prieš" -3 komiteto nariai):

Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektas IXP-1773.

NUSPRĘSTA:

1 Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

5. SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1829.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirta pranešėja: J.Budrevičius.

 

6. SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio 10 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-1144.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1 Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Razma.

 

7. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-09-30) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-09-30) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko pasitarimas dėl Mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projekto IXP-1758, kurio metu buvo išklausytos suinteresuotų žinybų ir institucijų atstovų pastabos ir pasiūlymai, taip pat pasikeista nuomonėmis dėl Verslo ir užimtumo komisijos 2002-09-19 užregistruotų pasiūlymų minėtam įstatymo projektui.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 25.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas