Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino komandiruotė į Azerbaidžano Respubliką 2002 09 14-18 d. ataskaita

2002 metų rugsėjo 14 – 18 dienomis Azerbaidžane (Baku) įvyko NATO Parlamentinės asamblėjos Civilinių reikalų komiteto Demokratinės valdžios pakomitečio posėdis, kuriam pirmininkavo šio pakomitečio pirmininkas Turkijos parlamentaras B.F.Dayakikli.

Pirmasis susitikimas įvyko Europos bendradarbiavimo ir saugumo tarybos Baku misijoje. Susitikime dalyvavo misijos vadovas P.Burhardas, kitų tarptautinių organizacijų, veikiančių Azerbaidžane, atstovai bei Azerbaidžano žurnalistų organizacijų, informacinių agentūrų atstovai. Susitikime buvo informuota apie privačių laikraščių, televizijos kompanijų kūrimąsi Azerbaidžane, diskutuojama apie spaudos, valdžios ir visuomenės santykius, spaudos laisvės problemas. Po to įvyko trys susitikimai parlamente – su Azerbaidžano parlamento pirmininko pavaduotoju Z.Asgerovu, kuris yra ir šios šalies delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje vadovas, su Žmogaus teisių bei Teisės komitetų nariais ir su parlamento politinių partijų atstovais. Azerbaidžano parlamentą sudaro 124 deputatai, iš kurių 18 priklauso opozicijai, parlamente veikia penkios politinių partijų frakcijos. Susitikimuose buvo aptarta Azerbaidžano delegacijos veikla NATO parlamentinėje asamblėjoje, šalies ruošimasis stojimui į NATO, žmogaus teisių situacija Azerbaidžane, rinkimų sistema, parlamentinių partijų patirtis, opozicinių partijų veikla parlamente, konstitucinės problemos, referendumų rengimo patirtis. Paskutinis susitikimas pirmąją posėdžių dieną įvyko su tarptautinių institucijų, veikiančių Azerbaidžane, atstovais. Europos bankui atstovavo T.Moseris, Tarptautiniam valiutos fondui – M.Meredas, Pasaulio bankui A.Nomanas, Europos Tarybai – I.Aarni-Lwoff. Pokalbyje buvo supažindinta su šių institucijų veikla, pateiktas Azerbaidžano ekonominės padėties vertinimas, pasikeista nuomonėmis apie šalies tarptautinio bendradarbiavimo galimybes integruojantis į Europos bei pasaulio ekonomiką.

Antrąją posėdžių dieną įvyko susitikimai su Ministro Pirmininko pirmuoju pavaduotoju A.Hasanovu, kuris yra Valstybinio pabėgėlių ir internuotų asmenų komiteto pirmininkas, su justicijos ministru F.Mamedovu, užsienio reikalų ministru V.Gulijevu. Azerbaidžane šiuo metu yra beveik milijonas pabėgėlių, kurie sudaro virš 10% Azerbaidžano gyventojų, todėl kyla daug socialinių ir ekonominių problemų, kurių sprendimas labai sudėtingas. Šiuose pokalbiuose buvo nagrinėjamas Azerbaidžano ir Armėnijos konfliktas dėl Kalnų Karabacho, pakomitečio nariai buvo supažindinti su pabėgėlių iš Kalnų Karabacho ir aplinkinių rajonų problemomis, buvo pasikeista nuomonėmis dėl galimo tarptautinio bendradarbiavimo šioje srityje. Karinio bendradarbiavimo ir suderinamumo klausimai buvo aptarti susitikime su gynybos ministru S.Abijevu. Dienos pabaigoje įvyko susitikimas ir diskusija Nacionalinės Mokslų Akademijos Žmogaus teisių institute, kurio direktorius pristatė instituto mokslo darbuotojų atliekamų tyrimų rezultatus, informavo apie surengtas ir būsimas konferencijas žmogaus teisių klausimais. Pabaigoje pakomitečio nariai pasikeitė nuomonėmis apie įvykusius susitikimus, gautą informaciją apie situaciją Azerbaidžane.

Tai buvo pirmasis šio pakomitečio posėdis Azerbaidžano Respublikoje.Mano nuomone, per trumpą laiką surengti susitikimai su aukščiausiais Azerbaidžano Respublikos pareigūnais buvo pakankamai gerai parengti, informatyvūs, posėdžio dalyviai turėjo galimybę gerai susipažinti su šalies ekonomine ir socialine situacija, gausių susitikimų metu buvo aptarti įvairūs tarptautinio bendradarbiavimo klausimai.

Seimo narys, Lietuvos delegacijos

NATO Parlamentinėje Asamblėjoje narys Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas