Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 23 d. posėdyje

Komitetas (kaip papildomas) svarstė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Pagrindinis Įstatymo projekto tikslas yra suderinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos nuostatas su 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų derinimo (2001/29/EB). Įstatymo projekte taip pat siūloma tobulinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su Pasaulio prekybos organizacijos Sutartimi dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba TRIPS (Žin., 2001, Nr. 46-1620), Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartimi (Žin., 2001, Nr.32–1060), Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartimi (Žin., 2000, Nr.95-2970). Parengto projekto nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis.

Komitetas nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam Komitetui atsižvelgti į pateiktas pastabas bei pasiūlymus.

Svarstyta Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklos ataskaita. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklos ataskaitai, Fondo veiklą laikyti nepakankama. Siūlyti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui: prioritetinį dėmesį skirti kultūros politiką formuojančių projektų finansavimui, paskirsčius Fondo lėšas informuoti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą apie šių lėšų paskirstymą. Įpareigoti Fondą kuo daugiau lėšų pritraukti iš kitų šaltinių. Taip pat pagal galimybes padidinti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšas.

Komitetas svarstė Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektą. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti ir priimti Prekių ženklų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-1031) antrąjį variantą. Patobulintame įstatymo projekte numatoma įteisinti nuostatą, kad prekės ženkle esantis lietuviškas žodis ar žodžių junginys neturi būti kalbos klaida.

Komitetas aptarė Seime įregistruoto Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6, 9, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Komitetas iš esmės pritarė siūlymui dekomercializuoti LRT. Bus tęsti svarstymai frakcijose, Komitetas lauks pasiūlymų dėl LRT dekomercializavimo ir depolitizavimo.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas