Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino komandiruotės į Latvijos Respubliką 2002 09 03-04 d. ataskaita

Šių metų rugsėjo 3-4 dienomis lydėjau Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų jo valstybinio vizito Rygoje metu. Į delegacijos sudėtį buvau įtrauktas kaip Lietuvos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės pirmininkas. Oficialioje delegacijos sudėtyje taip pat buvo užsienio reikalų ministras A.Valionis, Prezidentūros darbuotojai E.Meilūnas, V.Gaižauskaitė, G.Puodžiūnas, M.Rūkštelė, Lietuvos ambasadorius Latvijos Respublikoje P.Vaitiekūnas, atskiruose susitikimuose taip pat dalyvavo gausi Lietuvos verslininkų grupė. Oficiali delegacija į Rygą ir atgal vyko karinių oro pajėgų malūnsparniu.

Pradžioje Prezidentūroje įvyko Lietuvos ir Latvijos Prezidentų susitikimas tete-a-tete. Po to buvo surengtas diskusija, kurioje dalyvavo visi oficialios delegacijos nariai. Diskusijoje buvo aptarta abiejų šalių pozicija ruošiantis stojimui į Europos sąjungą ir NATO, pabrėžta abiejų šalių svarbiausių nuostatų bendrumas, akcentuota kultūrinio bendradarbiavimo būtinumas ir galimybės. Prezidentas V.Adamkus kalbėjo apie galimą JAV Prezidento Bušo vizito Vilniuje galimybę ir, jei toks vizitas įvyktų, pakvietė Latvijos Prezidentę taip pat dalyvauti susitikimuose Vilniuje šio vizito metu. Kartu buvo nurodyta, kad toks pat kvietimas bus įteiktas ir Estijos Prezidentui. Diskusijoje, o taip pat vėliau įvykusioje spaudos konferencijoje Prezidentas V.Adamkus aptarė Lietuvos ir Latvijos ekonominius ryšius, buvo paliestos ir problemos, trukdančios abiejų šalių prekybiniams mainams. Po to oficiali delegacija dalyvavo ceremonijoje, kurios metu Lietuvos ir Latvijos Prezidentai padėjo gėles prie Laisvės monumento Rygos centre.

Po privačių pietų Latvijos Seime įvyko susitikimas su Latvijos Seimo narių delegacija, kuriai vadovavo Latvijos Seimo pirmininko pavaduotojas R.Piksas. Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie politinę situaciją Lietuvoje ir Latvijoje, apie artėjančius Lietuvos Prezidento ir Latvijos Seimo rinkimus. Kitas susitikimas įvyko Rygos Dūmoje su Rygos meru G.Bojaru ir Rygos Dūmos komitetų pirmininkais. Čia buvo aptartos Vilniaus ir Rygos bendravimo galimybės ir perspektyvos, sostinių kultūrinis ir ekonominis bendradarbiavimas. Latvijos universitete įvyko trumpas susitikimas su rektoriumi I.Laciu, po to Prezidentas V.Adamkus skaitė paskaitą “Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimas naujoje Europoje”. Paskutinis susitikimas pirmąją vizito diena su Latvijos Ministru Pirmininku A.Berziniu įvyko viešbučio “Radisson SAS Hotel” “Gaujos” kambaryje. Buvo aptarti Latvijos-Lietuvos sienos kirtimo procedūros supaprastinimas, galintis skatinti prekybą ir turizmą Baltijos regione. Vakare Juodagalvių namuose įvyko iškilminga vakarienė Lietuvos Respublikos prezidento ir ponio Almos Adamkienės garbei Latvijos Respublikos Prezidentės ir pono Imanto Freibergo kvietimu.

Antrosios vizito dienos ryte aplankėme Latvijos universiteto Filologijos fakultetą, kuriame buvo pristatyta poetės J.Vaičiūnaitės knyga latvių kalba. Po to aplankėme Latvijos okupacijos muziejų, kuris didžiąja dalimi yra išlaikomas privačių fondų bei asmenų lėšomis, susipažinome su muziejaus ekspozicija. Vėliau Prezidentas V.Adamkus apžiūrėjo Rygos uoste, kurio laivybos kontrolės centre buvo pristatyta uosto veikla. Vizito pabaigoje Lietuvos karinių jūrų pajėgų laive “Vėtra” įvyko priėmimas Latvijos Respublikos Prezidentės ir pono Imanto Freibergo garbei Lietuvos Respublikos Prezidento ir ponios Almos Adamkienės kvietimu. Priėmime dalyvavo Lietuvos Respublikos delegacija, oficialūs Latvijos Respublikos atstovai, daugumos Rygoje esančių užsienio šalių ambasadoriai, lietuvių bendruomenės Latvijoje atstovai, kiti oficialūs asmenys.

Per trumpą laiką įvyko daug dalykinių konkrečių pokalbių, patvirtinta, kad abiejų šalių pastangomis yra sukurta tarpvalstybinė teisinė bazė ekonominiam bendradarbiavimui be sienų, kultūriniams ir švietimo ryšiams bei vieningai politikai krašto apsaugos, vidaus reikalų ir teisėsaugos srityse. Geras vizito parengimas ir dalykinis jo organizavimas yra didelis Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Latvijos Respublikoje P.Vaitiekūno bei kitų ambasados darbuotojų nuopelnas.

Seimo narys, Tarpparlamentinių ryšių su

Latvijos Respublika grupės pirmininkas Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 23.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas