Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-09-23 d. posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas, posėdyje apsvarstė sekančius klausimus:

1. Žemės įstatymo 31 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas (IXP-1770).

Kaimo reikalų komitetas paskirtas pagrindiniu komitetu svarstant šį įstatymo projektą. Žemės įstatymo 31 straipsnyje reglamentuojamas tikslinis žemės naudojimo paskirties nustatymas ir pakeitimas. Svarstomu įstatymo projektu pasiūlyta įveisiant mišką žemės ūkio paskirties žemėje Vyriausybės nustatytais atvejais nekeisti tikslinės žemės naudojimo paskirties arba ją keisti supaprastinta tvarka tais atvejais, kai miškas įveisiamas nenašioje, nepatogaus naudojimo bei nenaudojamoje žemėje.

Žemės įstatymo 31 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui (IXP-1770) Komitetas pritarė po svarstymo bendru sutarimu. Pranešėju paskirtas - Virmantas Velikonis.

2. Dėl Lietuvos Respublikos mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projekto (IXP-1758).

Kaimo reikalų komitetas nutarė svarstyme daryti pertrauką iki kito posėdžio. Diskusiją dėl šio įstatymo projekto vyko dėl nustatytų mokėjimo terminų laikymosi ir palūkanų už pavėluotus mokėjimus mokėjimo kontrolės sistemos nustatymo.

3. Dėl pasirengimo privatizuoti įmonę "Anykščių vynas";

Posėdyje buvo išklausyta Žemės ūkio sekretoriaus Vytauto Grušausko ir AB “Anykščių vynas” generalinio direktoriaus Vidmanto Kanopos informacija apie pasirengimą privatizuoti šią įmonę. Nuspręsta prašyti Žemės ūkio ministerijos per dvi savaites pateikti išsamią informaciją apie AB “Anykščių vynas” bei pasiūlyta Žemės ūkio rūmams pareikšti savo nuomonę dėl gamyklos privatizacijos, atsižvelgiant į žemdirbių pageidavimus ir interesus dėl obuolių ir uogų perdirbimo.

4. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimo "Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projekto (IXP-1774).

Komiteto nariai pritarė Seimo nutarimo “Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos” projekto 5 skyriaus Kaimo ir žemės ūkio plėtra nuostatoms. Šia strategija siekiama nustatyti ilgalaikius valstybės raidos prioritetus ir vystymosi kryptis iki 2015 metų.

5. Dėl Kaimo reikalų komiteto sprendimo projekto "Dėl Lietuvos - Latvijos- Estijos parlamentų kaimo reikalų komitetų pirmininkų pasitarimo".

Pritarta Kaimo reikalų komiteto sprendimui, kuriuo numatoma surengti Vilniuje Lietuvos , Latvijos ir Estijos parlamentų kaimo reikalų komitetų pirmininkų pasitarimą, siekiant suderinti pozicijas dėl atskirų integracinių procesų eigos , stojant į Europos Sąjungą.

6. Surengtas Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto klausymas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas