Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-23 d. BFK posėdis

 

1. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės protokolo, pakeičiančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, ratifikavimo projektas IXP-1854.

NUSPRĘSTA:

Pritarti bendru sutarimu.

2. Padaryta svarstyme pertrauka Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 ir 10 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1602.

3. Bendru Komiteto narių sutarimu pritarta Vadovybės apsaugos įstatymo projektui IXP-1656.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1816A.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui Įstatymo projektą Nr.IXP-1816A grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei šias Komiteto pastabas:

Įstatymo projektu siūloma nustatyti bazinį sveikatos sistemos veiklos finansavimo dydį, nenurodant šio dydžio reikšmės. Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 11 d. nutarime išdėstytos nuostatos, kad išlaidos valstybės nuolatinėms funkcijoms vykdyti negali būti nustatomos atskirais įstatymais, nurodant Vyriausybei kiek lėšų ji turi skirti tam tikrai sričiai, kadangi taip paneigiami Vyriausybės konstituciniai įgaliojimai rengti valstybės biudžeto projektą, todėl Sveikatos sistemos įstatyme neturėtų būti įtvirtintas joks sveikatos sistemos finansavimo dydis. Be to, Sveikatos sistemos įstatymo 38 straipsnyje yra išvardinti sveikatos priežiūros finansavimo šaltiniai: valstybės ir savivaldybių biudžetai, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos bei kiti finansavimo šaltiniai.

 

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 23.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas