Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Komiteto 2002-09-16 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. rugsėjo 16 d. posėdyje, dalyvaujant Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui, išklausė Finansų ministrės Dalios Grybauskaitės informaciją apie 2003 metų valstybės biudžeto žemės ūkiui formavimą. Tai jau antras šio klausimo svarstymas Komiteto posėdyje šį mėnesį.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad Lietuvos žemės ūkiui integruojantis į Europos Sąjungą reikalinga ženklesnė parama. Siekiant užtikrinti bent minimalų pasirengimą stojimui į ES bei sustiprinti mūsų žemdirbių konkurencingumą – Specialiajai kaimo rengimo programai reikia ne mažiau kaip 450 mln. litų.

Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į sausros padarinius, žemdirbių pajamų ženklų mažėjimą, apžvelgė derybų su ES dėl kvotų būklę.

Finansų ministrė Dalia Grybauskaitė pažymėjo, kad nors šiais metais biudžetas surenkamas geriau, tačiau visų poreikių patenkinti negalima. Todėl ir toliau, atsižvelgiant į racionalų lėšų naudojimą, reikia labai apgalvotai paskirstyti biudžeto lėšas.

Ministrė informavo, kad Vyriausybė ieško būdų ir lėšų šaltinių kompensuoti žemdirbiams dėl sausros patirtų nuostolių dalį, tačiau pažymėjo, kad nuo 2003 m. sausio mėn. 1 d. dyzeliniai degalai žemės ūkio subjektams bus parduodami be akcizo, todėl numatytos tam tikslui Specialiojoje kaimo rėmimo programoje lėšos - 50 mln. litų nebus skirtos. Tokiu būdu 2003 metų biudžeto projekte Specialiajai kaimo rėmimo programai numatoma skirti 207,1 mln. litų.

Ministrė D. Grybauskaitė pasiūlė didesnį dėmesį skirti žemės ūkio programoms skiriamų lėšų efektyvesniam panaudojimui, jų analizei ir kontrolei.

Siekiant, kad žemdirbiai galėtų geriau pasinaudoti Vyriausybės ir ES parama, visuomeninės žemdirbių organizacijos buvo paragintos sustiprinti švietėjišką darbą, kad smulkieji ūkininkai sparčiau registruotų ūkininko ūkius, vystytų kooperaciją.

Taip pat atkreiptas dėmesys į spartesnį naujos redakcijos Melioracijos įstatymo ruošimą. Neišsprendus pagrindinio klausimo, kokią dalį melioracijos įrenginių turi pasilikti valstybė ir kiek jų neatlygintinai turi būti perduota žemės savininkams ir naudotojams, sunku teisingai numatyti biudžeto lėšas melioracijai.

Komiteto pirmininkas G. Kniukšta pasiūlė Žemės ūkio ministerijai ir Žemės ūkio rūmams, kruopščiai išnagrinėti jau baigiamą rinkti medžiagą apie sausros padarinius, žemdirbių pajamų lygį ir sekančiam Kaimo reikalų komiteto posėdžiui pateikti konkrečius pasiūlymus dėl kiekvienos kitų metų kaimo rėmimo programos lėšų poreikio patikslinimo.

Išklausyta VĮ Maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Kazimiero Lukausko ir VĮ “Pieno tyrimai” direktoriaus Romo Petruškevičiaus informacija apie atliktą darbą gerinant pieno produktų kokybę.

Komiteto nariai konstatavo, kad šios žinybos tinkamai nekoordinuoja savo veiksmų ir pasiūlyta, siekiant iš esmės pagerinti pieno kokybę, per mėnesį laiko parengti bendra veiksmų planą.

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros direktorius Aristydas Kulvinskas informavo Komiteto narius, kad Agentūra jau supirko 150 000 tonų grūdų, už juos žemdirbiams apmokėta 30 mln. litų. Aptartos apsirūpinimo pašariniais grūdais problemos.

Direktorius Aristydas Kulvinskas informavo Komiteto narius, kokių priemonių imasi Agentūra, siekiant surasti naujas rinkas Lietuvoje pagamintiems maisto produktams.

Komitetas pritarė Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektui “Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos projekto IXP-1859”.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas