Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio ir E. Skarbaliaus komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 07 06-15 d. ataskaita

Š.m. liepos 6-15 d.d. LR Seimo Valdybos sprendimu kartu su Seimo nariu E.Skarbaliumi dalyvavau NATO Parlamentinės Asamblėjos sekretoriato organizuotame seminarų cikle Briuselyje, skirtame Europos jauniesiems politikams. Visas kelionės ir pragyvenimo išlaidas padengė NATO Parlamentinė Asamblėja.

Seminarų esmė – pristatyti NATO Sąjungą, jos struktūrą, priimamų sprendimų rengimą, visą taip vadinamą “NATO virtuvę”. Seminaruose dalyvavo apie 40 parlamentarų iš daugelio Europos valstybių – nuo Rusijos iki Norvegijos. NATO buvo pristatyta įvairiapusiškai – nuo politikos formavimo iki vizito NATO karinių pajėgų Europoje vadavietėje.

Seminarai buvo itin naudingi, nes leido išsamiai susipažinti ir daug giliau pažinti NATO Sąjungą.

Be to, atskirai buvau susitikęs su p. R.Burns (JAV ambasadorius prie NATO), aptarėme Lietuvos pasirengimo Aljanse reikalus. Lankėmės ir Lietuvos misijoje prie NATO, susitikome su darbuotojais. Tikėtina, jog jau šiais metais Lietuva bus pakviesta įstoti į NATO Aljansą, ir tai reiškia, jog neišvengiamai reikės stiprinti mūsų misiją prie NATO. Į tai būtina atsižvelgti, rengiant kitų metų valstybės biudžeto projektą.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

LR Seimo narys
Naujausi pakeitimai - 2002 09 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas