Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 18 d. posėdyje

Rugsėjo 18 d. posėdyje komitetas kaip papildomas svarstė Respublikos Prezidento teikiamą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 61 ir 611 straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo siūloma nustatyti įsteigti centrinę vaiko teisių apsaugos instituciją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Komitetas išklausė suinteresuotų institucijų atstovų nuomones ir nusprendė siūlyti daryti svarstymo pertrauką, o jos metu organizuoti klausymus ir tik išnagrinėjus ir apibendrinus išsakytas mintis tęsti projekto svarstymą.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas