Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-09-17

2002 m. rugsėjo 17 d. komitete svarstytas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio papildymo 4 dalimi įstatymo projektas Nr. IXP-1769. Šio įstatymo projekto tikslas - papildyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnį 4 dalimi, kuria vadovaujantis užsienyje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie šio įstatymo nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, įgytų teisę gauti valstybines socialinio draudimo pensijas, jei tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse. Komitetas bendru sutarimu pritarė siūlomam įstatymo projektui.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1701. Komitetas nutarė bendru sutarimu pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir komiteto pasiūlymus.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos” projektą Nr. IXP-1774. Komitetas pritarė siūlomam projektui.

Tai pat komitetas pritarė Seimo nutarimo “Dėl Seimo V (rudens) sesijų darbų programos” projektui Nr. IXP-1859.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1801 - Irena Šiaulienė ir Edvardas Karečka.

- Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 33 straipsnio ir 36 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-1853 - Irena Degutienė ir Vasilij Fiodorov.

- Įmonių bankroto įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1198 - Irena Degutienė ir Stasys Kužinauskas.

Posėdyje taip pat bendru sutarimu buvo patvirtinta Socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklos IV (pavasario) ir neeilinės sesijos metu ataskaita. Ataskaita patalpinta komiteto internetiniame puslapyje.

Komitetas susipažino su Teisės projektų ir tyrimų centro atliktu tyrimu dėl valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 str. taikymo problemų. Buvo konstatuota, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatos dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų yra skirtingos, todėl komitetas pasiūlė Vyriausybei nedelsiant pašalinti skirtumus tarp Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 18.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas