Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-18d. BFK posėdis

2002-09-18 d. BFK posėdis

 

1. Padaryta svarstyme pertrauką Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projekto IXP-1834.

2. Pritarti Respublikos Prezidento dekretu pateiktam Įstatymo "Dėl konvencijos dėl muitinės tvarkos, taikomos tarptautiniame transporte naudotiems bendro fondo konteineriams ratifikuoti" projektui IXP-1810.

Bendru sutarimu.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas