Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 19 d. komiteto posėdis

Komitetas, apsvarstęs Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1816, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstymo pertrauką Komitete.

Komitetas, apsvarstęs Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1817, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

Komitetas, apsvarstęs Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1818, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 172 straipsnio pakeitimo" projektą IXP-1819, balsavimo rezultatu: 6 “už”, 1 “susilaikė’, nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo" projektą IXP-1850, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 18.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas