Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio ir V. Landsbergio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 09 08-11 d. ataskaita

Š.m. rugsėjo 9 d. LR Seimo Valdybos sprendimu dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau – ETPA) Politinių reikalų komiteto posėdyje Paryžiuje. Šioje ataskaitoje informuoju apie posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. ETPA Prezidento P.Šyderio pranešimas ir atsakymai į klausimus. Buvo apžvelgta ETPA veikla, Politinių reikalų komiteto svarbiausi uždaviniai ir tikslai. ETPA Prezidentas P.Šyderis ypač akcentavo išskirtinį ET, kaip pagrindinės žmogaus teisių užtikrinimo organizacijos, vaidmenį ir todėl, jo nuomone, ET sprendimai gali ir dažnai turi skirtis nuo kitų Europos organizacijų sprendimų.

2. Jugoslavija. Jugoslavija siekia tapti ET nare, komitetas po ilgų diskusijų pritarė rezoliucijos projektui, kuriuo rekomenduojama Jugoslaviją priimti į ET, kartu nurodant konkrečius įpareigojimus šiai valstybei. Posėdyje dalyvavęs Jugoslavijos federalinio parlamento pirmininkas patikino savo šalies pasiryžimą šiuos įpareigojimus įvykdyti, tačiau komiteto nariams didžiausias abejones sukėlė federacijos dalių – Serbijos ir Juodkalnijos parlamentų sugebėjimas priimti ET reikalaujamus dokumentus.

3. Padėtis Gruzijoje ir stabilumas Kaukazo regione. Šio klausimo svarstymas pasižymėjo itin aršia Rusijos ir Gruzijos atstovų tarpusavio diskusija. Atskiri komiteto nariai siūlė ETPA sesijos rugsėjo mėnesį metu surengti taip vadinamus “skubius debatus”, jeigu konfliktas tarp šių valstybių ir toliau stiprės.

4. Padėtis Čečėnijoje. ET reporteris lordas Džadas (D.Britanija) pristatė paskutinio Bendros darbo grupės su Rusijos Dūma posėdžio rezultatus. ET nuolat akcentuoja politinio Čečėnijos krizės sprendimo būtinybę. Tuo pagrindu ET pusė akcentuoja, jog visos Čečėnijos politinės grupės turi prisidėti prie naujos Čečėnijos Konstitucijos kūrimo bei dalyvauti naujuose rinkimuose Čečėnijoje, įskaitant ir generolo A.Maschadovo atstovus. Rusijos pusė itin skeptiškai vertina A.Maschadovo galimybes dalyvauti šiame procese.

5. Padėtis Baltarusijoje. ET reporteris V.Behrendtas (Vokietija) pristatė rezoliucijos projektą dėl padėties Baltarusijoje. Pažymėtina, jog tekstas itin kritiškas, nurodant, jog Baltarusijoje nevyksta beveik jokių pokyčių, kurie leistų šiai šaliai artėti prie narystės ET. Dalyvavau diskusijose Baltarusijos klausimu, palaikiau siūlomo projekto pagrindines nuostatas, kuris vėliau balsų dauguma buvo priimtas. Dabartinio Baltarusijos režimo vykdomą politiką ir Baltarusijos narystę ET gynė Rusijos delegacija ir ETPA Jungtinės kairiųjų grupės (buvusių komunistų) nariai.

6. “Žmogaus teisių užtikrinimas Kaliningrado srityje ES plėtros kontekste”. Komitetas reportere šiuo klausimu paskyrė L.Ragnarsdottir (Islandija), kuri iki ETPA sesijos rugsėjo mėn. ketina aplankyti Vilnių, Varšuvą, Kaliningradą ir Briuselį. Vizito rezultatų pagrindu bus parengtas rezoliucijos projektas. Beje, reporterė rugsėjo 16 d. jau viešėjo Lietuvoje, susitiko su Užsienio reikalų ministerijos pareigūnais bei Seimo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetų nariais. Vizitą organizavo Seimo delegacija ETPA, o minimalias organizacines išlaidas padengė Seimo kanceliarija. Komiteto posėdžio metu kalbėjo Rusijos delegacijos vadovas D.Rogozinas bei aš, kaip Lietuvos delegacijos vadovas. Abi pusės išdėstė savo šalių pozicijas, tačiau pažymėtina, jog Rusijos atstovų tonas, palyginus su ankstesniais mėnesiais, žymiai sušvelnėjo. Laukiau diskusijos, kurioje būtų pasisakę kitų valstybių atstovai, bet komiteto pirmininkas R.Jakič (Slovėnija) pasiūlė ją surengti komiteto posėdyje prieš pat sesijos pradžią, kai jau bus paruoštas rezoliucijos projektas.

7. Padėtis Artimuosiuose Rytuose. Nuo š.m. pradžios ET kruopščiai seka padėtį Artimuosiuose Rytuose, nuolat priimdama rezoliucijas ir pareiškimus Izraelio – palestiniečių konflikto atžvilgiu. ET reporteris Margelov (Rusija) pateikė naujausias žinias iš regiono, buvo surengta diskusija tarp komiteto narių.

Ataskaita apie dalyvavimą Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdyje

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas