Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.09.16 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-09-16 dienos komiteto posėdį

 

2009-09-16, komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projektą IXP-1793

Nuspręsta:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai bei jį lydinčiam Lietuvos Respublikos Administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1873, kuriuo siūloma pakeisti Visagino miesto savivaldybės pavadinimą – į Visagino.

- Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1824

Nusprćsta:

Svarstyme daryti pertraukŕ iki papildomi komitetai pateiks iđvadas.

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 3(1) ir 61(1) straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1571

Nusprćsta:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

- Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-783(3)

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui IXP-783(4) ir komiteto išvadai.

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo papildymo 89 straipsniu įstatymo projektą IXP-1852

Nuspręsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Šiuo projektu galiojantį įstatymą siūloma papildyti nauju 89 straipsniu, kuriuo nuolatinių administracinio vieneto gyventojų, turinčių leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, dalyvavimo savivaldybių rinkimuose ir nuostatos dėl šių asmenų įrašymo į rinkėjų sąrašus taikomos nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo 1 straipsnyje nustatytos dienos.

- Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1777

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Šiuo įstatymo projektu siūloma valstybinę vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkciją priskirti savivaldybėms.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1653

Nusprćsta: Iš esmės projektui pritarti. 2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento bei kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei visuomeninių organizacijų siūlymus bei Komiteto pasiūlymus pagal priedą.

    • Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1757

Nusprćsta: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ.

Pasirengė svarstyti:

- Priešgaisrinės saugos įstatymo projektą IXP-1805 ir nusprendė paskirti atsakingais už išvados projekto parengimą J.Jurkų ir E.Masiulį ir projektą svarstyti spalio 14 dieną.

 

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas