Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų vadovų pranešimas spaudai

2002 m. rugsėjo 14 d.

Palanga, Lietuva

Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentų vadovai, pripažindami istorinę artėjančių sprendimų svarbą, susirinko Palangoje (Lietuva) Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko kvietimu aptarti tolesnę parlamentinio bendradarbiavimo plėtotę stojimo į Europos Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO) išvakarėse bei regionų bendradarbiavimą įstojus.

  1. Parlamentų vadovai pasikeitė nuomonėmis apie Baltijos Asamblėjos darbą ir tolesnę jo plėtotę. Jie teigiamai įvertino mintį sudaryti darbo grupę, kuri kitam parlamentų vadovų susitikimui po Latvijos parlamento rinkimų pasiūlytų reikiamus Baltijos Asamblėjos pertvarkymus.
  2. Parlamentų vadovai aptarė būdus, kaip derinti parlamentų pastangas dėl referendumų dėl ES narystės, ir būdus, kaip bendradarbiauti Europos Sąjungos stojimo sutarties ratifikavimo metu.
  3. Parlamentų vadovai pripažino parlamentų vaidmens svarbą galutinai patvirtinant NATO plėtros sprendimus bei ratifikuojant NATO sutartį ir susitarė stiprinti tarpparlamentinio bendradarbiavimo priemones ratifikavimo metu. Jie pabrėžė, kad būtina toliau didinti indėlį į NATO misijas, taip pat ir Baltijos valstybių gynybos projektus.
  4. Parlamentų vadovai pasikeitė nuomonėmis dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko iniciatyvos 2003 m. gegužės mėnesį Vilniuje surengti ,,Vilnius-10“ valstybių parlamentų pirmininkų susitikimą ir nutarė, jog svarbu aptarti ,,Vilnius-10“ bendradarbiavimo ateitį. Jie taip pat nutarė, kad reikia pakviesti Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos parlamentų vadovus pasidalyti savo kaip naujų NATO valstybių narių patirtimi.
  5. Parlamentų vadovai pareiškė, kad yra pasirengę pasidalyti regionų bendradarbiavimo patirtimi su Pietų Kaukazo valstybėmis, joms siekiant užtikrinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms bei laisvėms ir kuriant rinkos ekonomiką.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas