Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 16 d. posėdyje

Svarstytas klausimas dėl pasirengimo svarstyti naujosios redakcijos Švietimo įstatymo projektą. Posėdyje dalyvavo ekspertai – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Rimantas Laužackas ir Vilniaus universiteto profesorius Rimantas Želvys. Ekspertai ir Komiteto nariai pažymėjo, kad liepos 4 dieną Seimui pateiktas Įstatymo projektas gerokai patobulintas, palyginti su tuo, kuris buvo skelbiamas visuomenei susipažinti ir teikti siūlymus. Tačiau ir paskutiniam Įstatymo variantui dar galima teikti pastabų ir tobulinti formuluotes. Ekspertai abejojo, ar racionalu yra kurti įstatymą ir kaip vadinamąjį skėtinį, t.y. nustatantį švietimo sistemos sandarą, ir kaip nustatantį sistemos turinį. Seimo nariai ir ekspertai išsakė ir konkrečių pastabų dėl kai kurių straipsnių formuluočių, vartojamų sąvokų.

Atsižvelgdamas į Įstatymo svarbą, ekspertų, valstybės institucijų pastabas ir siūlymus, Komitetas nusprendė rugsėjo 25 dieną surengti klausymus, kaip numatyta Seimo statuto 58 straipsnyje.

Komitetas svarstė Seimo nario E. Skarbaliaus pasiūlymą Valstybinės kalbos įstatymo 22, 23, ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-608. Šio pasiūlymo esmė -etninius vietovardžius greta valstybinės kalbos rašyti atitinkamoje teritorijoje vartojama tarme. Komitetas nusprendė nepritarti šiam pasiūlymui, nes ši nuostata netūrėtų atsirasti Valstybinės kalbos įstatyme, nes šis įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimą viešame gyvenime, valstybinės kalbos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus.

Toliau Komitetas išklausė informaciją apie J. Simonaitytės bibliotekos statybos problemas. Dėl nepakankamo finansavimo statybos darbai nevykdomi pagal planą, o pajūrio klimatinės sąlygos neigiamai veikia neapsaugotas statomo pastato konstrukcijas. Statybos užtęsimas kelia daug problemų išsaugant avarinį paminklinį pagrindinį pastatą H. Manto 25. Komitetas nusprendė pirmiau susipažinti ir įvertinti visų kultūros sričių numatomą finansavimą 2003 metais ir tik tada priimti sprendimus dėl papildomų lėšų skyrimo J. Simonaitytės bibliotekos statybai.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas