Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 16 d. posėdis

Š.m. rugsėjo 16 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame, dalyvaujant Komiteto nariams Dangutei Mikutienei, Audriui Klišoniui, Kęstučiui Kuzmickui, Juozui Matulevičiui ir Juozui Raistenskiui, Finansų ministerijos sekretoriui Edmundui Žilevičiui, sveikatos apsaugos ministrui Konstantinui Romualdui Dobrovolskiui, viceministrui Gediminui Černiauskui bei šių ministerijų atstovams, buvo aptartos sveikatos programų įgyvendinimo eiga ir problemos bei nutarta tęsti svarstymą kitame Komiteto posėdyje.
Komitetas, apsvarstęs Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-1816, nusprendė tęsti svarstymą kitame posėdyje.
Komiteto narys Kęstutis Kuzmickas, dalyvavęs Baltijos Asamblėjos konferencijoje “Teisės aktų vaidmuo kovojant su narkotikų plitimu”, pateikė posėdyje informaciją apie šią konferenciją. 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas