Lietuvos Respublikos Seimas

2002 09 16 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui Seimo nutarimą "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" IXP-1773 tobulinti, atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Komitetas po svarstymo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo IXP-1516 ir Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo IXP-1517 projektų, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui projektus atmesti, atsižvelgiant į pateiktas Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir Vyriausybės nuomonę. Balsavimo rezultatai: už- 4, prieš -0, susilaikė - 2.

Komitetas pritarė Seimo V (rudens) sesijos darbų programos projektui IXP-1859(2).

Komitetas svarstė Seimo kanceliarijos Teisė departamento papildomus pasiūlymus dėl Laukinės gyvūnijos įstatymo 4, 10, 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo ir LR Seimo nutarimo „Dėl Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektų.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 17.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas