Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-16 d. BFK posėdis

1. Garantinio fondo įstatymo 3,5,6,12 straipsnių pakeitimo ir papildymo projektas IXP-1781 .

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas, kurioms pritarė Komitetas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 6' ir 61' straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1571.

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetui:

    1. patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas;
    2. apsvarstyti galimybę nesteigti naujos Centrinės vaiko teisių apsaugos institucijos, Įstatymo projekto 1 straipsnyje ( 61 straipsnyje) išvardintas naujai steigiamos institucijos funkcijas pavedant vykdyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

3) pasiūlyti Vyriausybei iki 2002 m. spalio 1 d. atitinkamai patikslinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus įvardinant šią instituciją kaip atsakingą už vaiko teisių apsaugą.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1816.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; - prieš; 1 susilaikė.

4. Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1817.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1818 .

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; - prieš; 1 susilaikė.

6. Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 172 straipsnio pakeitimo" projektas IXP-1819 .

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; - prieš; 1 susilaikė.

7. Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektas IXP-1773.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam Seimo nutarimo projektui Nr. IXP-1773

Balsavimo rezultatai: 7 už; - prieš; 5 susilaikė.

8. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1734 .

Nuspręsta:

    1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projekto (IXP-1734) svarstyme padaryti pertrauką;
    2. Pasiūlyti įstatymo projekto iniciatoriams įstatymo projektą patobulinti, atsižvelgiant į Seimo narių išsakytus pasiūlymus

susiaurinti lengvatas vidutinėms įmonėms; apsvarstyti Savivaldybių asociacijos pasiūlymus, dėl kriterijų, priskiriant įmonę vienai ar kitai grupei.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

9. Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1777.

Nuspręsta:

Nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, nes

1. neparuošta šiai valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodika, neaišku kiek pareikalaus Valstybės biudžeto lėšų funkcijos perdavimas iš priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos į valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją (Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymas 2001 m. spalio 23 d. Nr. IX-566).

2. Valstybinės (perduotas savivaldybėms) funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais (Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533, 5 str. 3 punktas).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

10. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės protokolo, pakeičiančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, ratifikavimo projektui IXP-1854 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui IXP-1858 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 16.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas