Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-16

Vilnius, rugsėjo 16 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, neteisėta narkotikų apyvarta, organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP – 1811, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas bei Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Virgilijus Vladislovas Bulovas. Pagal šią sutartį kiekviena iš šalių įsipareigoja vadovautis savo valstybių įstatymais, bendradarbiauti kovoje su terorizmu, neteisėta narkotikų apyvarta, organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais, kuriems užkardyti reikalingos abiejų valstybių kompetentingų institucijų priemonės, ypač kovojant su nusikaltimais, padarytais pasitelkus organizuotas nusikalstamas struktūras. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui atsižvelgiant į Komiteto pateiktas pastabas.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP – 1809 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas, Finansų viceministras Vitas Vasiliauskas bei Finansų ministerijos tarptautinio apmokestinimo skyriaus vedėja Gitana Albaitytė. Sutarties įsigaliojimas bei taikymas turėtų skatinti Slovakijos rezidentus investuoti į Lietuvos Respublikos ūkį, tuo pačiu turėtų užkirsti kelią mokesčių slėpimui. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui atsižvelgiant į Komiteto pateiktas pastabas.

Trečiąjį klausimą - Seimo nutarimo „Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ projektą Nr. IXP - 1859 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtam nutarimo projektui.

Tarp kitų klausimų Užsienio reikalų komiteto narys Vytautas Landsbergis pristatė Lietuvos Respublikos Seimo pareiškimo “Dėl Gruzijos parlamento kreipimosi užstoti prieš agresijos grėsmę” projektą Nr. IXP – 1876. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė sudaryti redakcinę komisiją (Gediminas Kirkilas, Vytautas Landsbergis, Dalia Kutraitė – Giedraitienė) Seimo pareiškimo projektui patobulinti.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 16.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas